Oslo Børs ilegger Oceanteam ASA et overtredelsesgebyr på 1.315.300 kroner for brudd på informasjonsplikten og andre løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Oceanteam ASA offentliggjorde innsideinformasjon om revisors fratreden i november 2017 for sent.

I tillegg har selskapet brutt plikten til å gi Oslo Børs etterspurte opplysninger innen de frister satt av Oslo Børs.

Oslo Børs har også foretatt en vurdering av om selskapet er egnet for notering på Oslo Børs grunnet de overnevnte regelbrudd, samt en rekke andre kritikkverdige forhold knyttet til blant annet informasjonshåndtering og informasjonsgivning til markedet.

«Etter en samlet vurdering har Oslo Børs konkludert med å ikke stryke selskapets finansielle instrumenter fra notering, av hensyn til Selskapets aksjonærer og obligasjonseieres interesse i en fortsatt notering av selskapet.

Børsen har derimot understreket at dersom selskapet ikke gjennomfører tilstrekkelige tiltak for å forbedre sine rutiner, kompetanse og informasjonsgivning til markedet for å unngå fremtidige regelbrudd, kan en ny egnethetsvurdering medføre en strykning av selskapets finansielle instrumenter.»

Forrige artikkelI sommer skal denne giganten fjerne Varg-plattformen for Repsol
Neste artikkelBekrefter riggavtale på 150 dager på Yme

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR