Petroleumstilsynet har besluttet at Eni Norge ikke får sette i gang produksjonen på Goliat før tilsynet har vært om bord og verifisert at alle feilene som tidligere er påpekt er rettet opp.

Det skriver Ptil i et brev til Eni Norge og medeier Statoil.

Her er ordlyden i brevet:

«Vi viser til vedtak om pålegg til Eni Norge av 6.10.2017, vår ref 2017/936-16, hvor Eni Norge pålegges å gjennomføre kartlegging av potensielle tennkilder knyttet til elektriske motorer i EX-utførelse, samt gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig for alle feil identifisert i kartleggingen som utgjør en tennkilde, før produksjon gjenopptas etter revisjonsstans på Goliat FPSO.

Petroleumstilsynet har besluttet å gjennomføre en verifikasjon relatert til pålegget om bord på Goliat FPSO før produksjonen gjenopptas på innretningen. Eni Norge bes derfor om å informere oss når pålegget er etterkommet, samt å tilrettelegge for at vi kan få gjennomført verifikasjon knyttet til pålegget av 6.10.2017

Etter verifikasjonen vår er gjennomført ber vi om at Eni Norge tar initiativ til et møte for å presentere sine planer for gjenopptagelse av produksjon. Møtet skal avholdes før produksjonen gjenopptas på Goliat.

Til informasjon er Statoil som rettighetshaver i utvinningstillatelsen for Goliat også blitt bedt om å redegjøre for sin ivaretakelse av påseansvar særskilt retta mot gjenopptagelse av produksjon på Goliat. Statoil er i samme henvendelse bedt om å delta i møtet som nevnt ovenfor.

Eni Norge bes informere arbeidstakernes representanter, inkludert vernetjenesten, om innholdet i dette brevet.»

Forrige artikkelMer enn dobbel rate i ny kontrakt
Neste artikkelNå er den klar for Frosk/Marihøne

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR