Oljedirektoratet har gitt samtykke til at Statoil og partnere kan starte opp Rutil i Nordsjøen. Produksjonen starter i august/september.

Oljedirektoratet har gitt samtykke til at rettighetshaverne i Gullfaks (PL 050) kan starte opp innretningene på forekomsten Rutil i Gullfaks Sør og begynne å produsere.

Rutil er en gassfylt struktur i Gullfaks Sør, som opereres av Statoil, i Tampen-området i Nordsjøen.

Rutil blir bygd ut med en standard havbunnsramme med fire slisser (bunnramme Q) med to enkle gassproduksjonsbrønner. Bunnrammen er knyttet opp mot den eksisterende infrastrukturen på Gullfaks A-innretningen for prosessering og eksport.

I planen for utbygging og drift (PUD) av Rutil, som ble levert i desember 2014, anslår operatøren at tilstedeværende volumer i Rutil er 17,9 milliarder Sm3 gass og 2 millioner Sm3 kondensat. Forventede utvinnbare reserver er 11,9 millioner standard oljeekvivalenter.

Utbyggingen er blitt langt rimeligere enn forventet. Investeringskostnadene er snaut 3,8 milliarder kroner, mens PUD-estimatet var på 4,863 milliarder kroner.

Oppstartstidspunkt for produksjon er august/september 2016. Dette er flere måneder tidligere enn opprinnelig plan, som var desember 2016.

– OD er godt fornøyd med utviklingen av Rutil-prosjektet, som forventes å komme i mål både på kortere tid og med lavere kostnader enn opprinnelig plan, sier Tomas Mørch, som er underdirektør for utbygging og drift i Nordsjøen nord.

Forrige artikkelVerdien av SDØE er beregnet til 810 milliarder kroner
Neste artikkelOD-ja til Aurelia

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR