Et spleiselag mellom de tre forskningsinstitusjonene Institutt for energiteknikk (IFE), SINTEF og NTNU skal bidra med ny kunnskap innen økt oljeutvinning og bedre produksjon.,En felles søknad om et åtteårig forskningsprogram til 232 millioner kroner, ble i dag innvilget av Norges forskningsråd. Samarbeidsprogrammet fikk dermed status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Det nyetablerte senteret har fått navnet FACE – Flow Assurance Centre, og skal gi kunnskap som blant annet vil være relevant ved utbyggingen av det gigantiske Shtokman-feltet på russisk sokkel i Barentshavet som ligger cirka 600 kilometer fra land.

Teknologien som skal utvikles vil gjøre det mulig å transportere ubehandlet olje/gass over langt større avstander enn det som er mulig i dag, sier de tre i en pressemelding.

Forskningsprogrammet skal blant annet løse problemer som oppstår mot slutten av levetida til oljefelt som er bygd ut med undervannsinstallasjoner.

Fra slike felt fraktes oljen og gassen i ett og samme rør (flerefasetransport) langs havbunnen inn til land eller til nærmeste plattform. Når oljefelt eldes, strømmer vann og sand inn i brønnen sammen med olje og gass. Slike blandinger har det til nå vært vanskelig å håndtere ved rørtransport over lange avstander på havbunnen.

FACE skal gjøre oljeindustrien i stand til å håndtere slike blandinger av gass, væske og partikler i transportrøret. Programmet skal blant annet bedre forståelsen for hvordan vanskelige væskeblandinger oppfører seg og hvordan disse kan håndteres i hele feltets levetid.

Mer kunnskap om dette er nødvendig for å øke oljeutbyttet fra felt som er bygd ut med undervannsløsninger. Utvinningsgraden fra slike felt er i dag ti til tjue prosentpoeng lavere enn den er i oljefelt som har sitt produksjonsanlegg på havoverflaten.

E-drift og integrerte operasjoner
NTNU, SINTEF og IFE fikk også en bevilgning på 10-12 millioner kroner per år over 5-8 år for forskning på eFelt og Integrerte operasjoner for olje- og gassvirksomheten.

Sentret for e-Drift og Integrerte operasjoner er allerede etablert, og i tillegg til Hydro og Statoil, er også Total, Gaz de France, Kongsberg Maritime og Aker Kværner blitt medlemmer. Disse selskapene er med på å finansiere «en betydelig andel» av et årlig totalbudsjett på rundt 40 millioner kroner.

Forrige artikkelHøy oljepris gir Danmark rekordinntekt
Neste artikkelByggestart for dommedagslager på Svalbard

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR