Farstad Shipping ASA kjøper brasilianske Petroserv S.A.s ut av deres felleseide BOS Navegação S.A.

Etter kjøpet vil Farstad Shipping vil eie BOS 100 prosent av BOS, et selskap etablert i juni 1999 som et joint venture mellom Farstad Shipping og Petroserv. BOS eier i dag tre ankerhåndteringsfartøy som er på langsiktige kontrakter med Petrobras. I tillegg opererer BOS ti Farstad-eide skip i Brasil. Selskapet har kontorer både i Rio de Janeiro og Macaé, med til sammen 35 kontoransatte og 325 ansatte offshore.

Netto kjøpesum er på USD 56,5 millioner, melder Farstad. Overtakelse av andelen forventes å skje med regnskapsmessig virkning fra første juli i år.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR