Mens andre oljeselskaper har valgt å gå fra «timer brukt» til fast- eller enhetspris som kompensasjon i sine kontrakter for vedlikehold og modifikasjon og isolasjon, stillas og overflate, velger Aker BP å fortsette med timebetaling.

Av sikkerhetshensyn.

Ingen sanksjoner eller nedside
«Ifølge Aker BP kan fastpris eller enhetspris ha potensielle negative HMS-konsekvenser i form av blant annet tidspress når entreprenøren står i fare for å tape eller å ikke tjene penger. Aker BP fremhevet imidlertid at de følger opp kontraktene «som om» de var fastpriskontrakter – men uten bruk av sanksjoner eller nedside», skriver Ptil i en oppsummering av en møteserie med Aker BP.

Bakgrunnen for disse møtene, som Ptil også har gjennomført med andre operatører, er at tilsynet har sett at «rammebetingelser knyttet til kontrakter og kontraktsoppfølging har spesielt stor betydning» for HMS-arbeidet.

Les også: Dette er problemene med Statoils nye V&M-avtaler

Det er Aker Solutions (V&M) og Kaefer Energy (ISO) som er Aker BPs hovedleverandører i de respektive disiplinene.  

Samarbeid foran press
Flere oljeselskaper har innført større grad av ytelsesbasert betaling som virkemiddel for å bidra til økt effektivitet. Aker BP har i stedet valgt en modell for kostnadsreduksjoner basert på samarbeid mellom operatør og entreprenør.

Aker Solutions har blant annet forpliktet seg til en forbedringsplan: kostnadsreduksjon på 10 prosent hvert av de tre første årene. Den største effektiviseringen til nå har skjedd på engineeringsiden, ifølge Ptils rapport.

«Aker Solutions sa at de opplevde operatørs involvering i arbeidet med kostnadsreduksjoner som veldig positivt. De fremhever at Aker BP framstår som rimelige.»

Ptil varsler videre at man planlegger å følge opp disse møteseriene med verifikasjoner ute på innretningene i 2018.

Forrige artikkel– Vi er ikke til salgs, vi vil bygge et stort teknologiselskap
Neste artikkelVis frem din video på petro.no!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR