AF Decom skal gjenvinne britisk plattform
Pressemelding
18. september 2018
Foto: Fairfield Energy
AF Decom skal gjenvinne britisk plattform
Pressemelding
18. september 2018

AF Gruppen (AFG) har i konsortium med Heerema Marine Contractors (HMC) mottatt melding fra Fairfield Betula Limited, om at de har til hensikt å inngå kontrakt for fjerning og gjenvinning av Dunlin Alpha topside på engelsk sektor i Nordsjøen.

Kontrakten omfatter prosjektering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) av Dunlin Alpha plattformen, med en total vekt på cirka 20.000 tonn. Kontrakten er ventet å tildeles i Q4 2018, og prosjekteringen vil starte umiddelbart deretter.

Plattformen skal fjernes og gjenvinnes i perioden mellom 2021 –  2024.