Aker BP vil bruke «walk to work» på Tambar
Glenn Stangeland
28. juni 2018
Aker BP vil bruke «walk to work» på Tambar
Glenn Stangeland
28. juni 2018

På norsk sokkel fraktes offshoreansatte til og fra plattformer, rigger og produksjonsskip med helikopter. Men utenfor Norges grenser blir såkalte walk-to-work-løsninger stadig mer vanlige.

Aker BP har nå planer om å bruke et slikt fartøy med bevegelseskompensert gangbro for innkvartering av arbeidstakere som skal utføre arbeid på Tambar.

– Vi planlegger å bruke et walk-to-work-fartøy for å ferdigstille gassløftprosjektet på feltet. Dersom vi skulle fraktet alle arbeiderne til og fra plattformen med helikopter, så ville det betydd daglige avganger langt uti 2019. Med fartøy kan vi øke antallet arbeidere fra maks 10 til maks 22 og gjennomføre alt arbeidet i en kampanje i august og september. Dette vil bidra til både økt sikkerhet og effektivitet, sier pressetalsmann Ole Johan Faret i Aker BP til petro.no.

Flere ubemannede plattformer
Equinor har allerede fått tillatelse til å bruk av walk-to-work på Oseberg H, men denne skiller seg betydelig fra Tambar fordi den ikke har helidekk eller andre evakueringsmidler om bord.

Det er planlagt flere ubemannede plattformer på norsk sokkel i årene som kommer, og det er dermed å forvente at også bruken av walk-to-work-fartøyer vil øke.

Men Ptil og Aker BP er uenige om rammene for bruken.

«Vi mener at bruk av fartøy slik Aker BP beskriver, per i dag ligger utenfor regelverkets rammer. Slik vi har fått presentert planene som foreligger, vil hovedaktiviteten til fartøyet være innkvartering, ikke transport. Flyttbare enheter som brukes til losji i petroleumsvirksomheten er å anse som innretning i petroleumslovens forstand», skriver Ptil i et brev til operatøren.

Krever søknad om samtykke
Med dette som utgangspunkt, krever Petroleumstilsynet at selskapet søker samtykke før arbeidet starter. Og Aker BP kommer til å gjøre som de får beskjed om;

– Vi har en konstruktiv dialog med Ptil og en pragmatisk tilnærming til saken. Vi vil søke om samtykke til bruk av fartøyet slik at vi får gjennomført aktiviteten som planlagt, gitt at Ptil godkjenner planene, sier Faret.

– Samtidig er vi uenig i at dette en aktivitet som krever samtykke, og vil argumentere videre for vårt syn.

Endringer i HMS-regelverket på dette området blir sendt ut på høring i løpet av en ukes tid, og Ptil skriver at tilsynet vil bruke Tambar-prosjektet til å «høste erfaringer med bruk av W2W-fartøy».