Dette er alternativene til oljeterminalen på Veidnes
Glenn Stangeland
12. oktober 2018
Illustrasjon: Equinor
Dette er alternativene til oljeterminalen på Veidnes
Glenn Stangeland
12. oktober 2018

Siden 2015 har Johan Castberg-eierne samarbeidet med eierne av Wisting, Goliat, Alta og Gohta i prosjektet «Barents Sea Oil Infrastructure» for å studere og evaluere alternativene for oljeeksport fra Barentshavet.

Bygging av en ny oljeterminal på Veidnes var en del av konseptvalget på Johan Castberg, men ble senere skilt ut i et eget prosjekt.

I et dokument Petro.no har fått tilgang til, skisserer Equinor opp hvilke alternativer det jobbes med fram mot et konseptvalg for oljeeksport fra Johan Castberg som er planlagt i 2. kvartal 2019:
  • Skip-til-skip-overføring av olje i Sarnesfjorden. Skipene kan være midlertidig eller permanent oppankret.
  • Skip-til-skip-overføring av olje ved en nedskalert terminal på Veidnes. Kai ved terminalen vil utgjøre brorparten av investeringen.
  • Midlertidig lagring og lossing av olje fra en FSO. Krever investering i permanent oppankring og lagerskip.
  • Terminal på Veidnes med kapasitet til å håndtere all olje produsert i Barentshavet. Lagring av olje i tanker på land. Kan kombineres med det første alternativet.

I et brev til Olje- og energidepartementet, skriver Equinor at partnerne i Barents Sea Oil Infrastructure-prosjektet i februar ikke kunne forplikte seg til terminal-løsningen av økonomiske årsaker, og at det endelige valget av konsept vil basere seg på økonomi, fleksibilitet, sikkerhet og ringvirkninger.

«Uavhengig av hvilken strategi som velges, mener Johan Castberg-lisensen at det er å forvente at alle investeringer skal fordeles på andre lisenser eller tredjeparter som velger å benytte seg av den valgte løsningen for oljeeksport», skriver selskapet.