Askeladden kuttet strengen og resten av uhellene i uke 29
Glenn Stangeland
23. august 2018
Askeladden kuttet strengen og resten av uhellene i uke 29
Glenn Stangeland
23. august 2018

Equinor
Askeladden
15. juli
På vei ut med 8 1⁄2″ BHA ble det observert hull ustabiliteter. Ved forsøk på å trekke ut av hullet gikk strengen fast på 4574 m. Det ble gjort flere forsøk på å frigjøre strengen uten suksess. Grunnet ustabil formasjon ble det besluttet å kutte borestrengen, som resulterte i at det ble lagt igjen radioaktiv kilde i måleinstrumentet på borestrengen. Kutte operasjonen ble utført 15.07.2018. Fisking av borestrengen ble vurdert som risikabelt grunnet ustabiliteten i formasjonen.

ConocoPhillips
Ekofisk
13. juli
I forbindelse med avslutning av arbeid ved bruk av tilkomstteknikk, skulle TT operatør rigge ned utstyr og koble fra en støttestropp (hjelpemiddel for TT operatør). Idet han løsnet karabinkroken den var sikret med, glapp taket og den falt i sjøen. Det var ingen fartøyer i nærheten og ingen lavere-liggende plattform nivå hvor støttestropp potensielt kunne landet. Fallhøyde ca. 22 m, vekt 0.4 kg hvilket gir fallenergi 86 Joule

Eni
Goliat
14. juli

I forbindelse med dykking på Goliat, har en dykker fått sårskade på en hånd under rengjøringsarbeid med caviblaster. Dykk no. 243 startet 14.07.2018 kl. 09:41 og avsluttet kl. 11:08. Max dybde 21.7msw. Total vanntid 87 minutter, bunntid 86 min. Dykkeren opererte en Caviblaster 190 bar supplert med ferskvann fra Goliat FPSO. Dykkeren rengjorde strukturen for marin groe på ca. 20 meters vanndyp, da den bakre dysen på Caviblasteren falt over mot høyre side. Caviblasteren har en bakre og en fremre dyse. Dette førte til at trykket fra den bakre dysen traff dykkerens høyre hånd, like ved vristen, og førte til et sår. Dykkeren merket ikke da det skjedde, at han hadde fått sår, så han fullførte dykket. Etter dykket oppdaget dykkeren et sår på høyre hånd. Dette ble rapportert til overordnede, og dykkeren ble undersøkt av hyperbarsykepleier ombord. Såret ble renset og dekket til av sykepleier ombord. I samråd med dykkelege (RCDD), ble dykkeren klarert for å fortsette å dykke. Hans neste dykk var dagen etter hendelsen. Han følges opp av sykepleier ombord hver dag.

Equinor
Heidrun
16. juli
Brannmelder utvendig på topp dekk ble utløst pga. IO feil med påfølgende brannalarm, falsk alarm. Det ble fort avklart at dette ikke var en reell hendelse. Heidrun B beredskapsorganisasjon mønstret i henhold til instruks.

ConocoPhillips
Ekofisk/West Linus
16. juli
Pågående operasjon var uttrekking av borestreng. Et stand med borerør var trukket over boredekk og sikret i slips. Da driller koblet fra elevator for å kjøre ned til boredekk for å hente nytt stand traff Topdrive toppen av stand som allerede var trukket ut, noe som medførte at gummi guide ble revet løs fra Topdrive og falt ned på boredekk i rød sone. Området var avsperret i henhold til rød sone praksis, og ikke noe personell var innenfor sperringen. Fallhøyde 42 meter, vekt 8,1 kg. Impact 3338 Joule.

Equinor
Mongstad
17. juli
I forbindelse med montering av nye pipesupports på kai 8, faller boremaskin ned og griper fast i bukse på utførende som betjener boremaskin. Vedkommende har vært innom bedriftshelsetjenesten på Mongstad og ble sendt videre til sjekk på Haukeland sykehus med skader på den ene leggen og låret. Sykehuset konstaterte at vedkommende kun har overfladiske skader og ble sendt tilbake til arbeidsstedet. Hendelsen er rutinemessig varslet politiet som har befart skadested. Klassifisering er ikke avklart.

Equinor
Mongstad
19. juli
I forbindelse med driftsoppfølging i A-300/400 ble en operatør eksponert for LPG som førte til mindre brannskade. Beredskap samt 1 innsats mønstret og aksjonerte i henhold til DFU. Vedkommende fikk 1. hjelp på stedet og ble fraktet til bedriftshelsetjenesten for videre behandling. Ble sendt videre til legevakten for undersøkelse. Ble utskrevet med beskjed om å oppsøke legevakten etter ett døgn. Skaden antas å være mindre alvorlig enn først antatt.