Brønnspark, lekkasjer og resten av uhellene i uke 41
Glenn Stangeland
12. desember 2018
Foto: ConocoPhillips
Brønnspark, lekkasjer og resten av uhellene i uke 41
Glenn Stangeland
12. desember 2018

Point Resources
Ringhorne
3. oktober
En uteoperatør oppdaget en skims på gangveien i gjennom CW12. Skimsen fungerte som mellomlegg mellom rørsupport og rør. Den har falt 3 meter i et område hvor personer normalt ikke arbeider under, og i fallet truffet underliggende utstyr som har ledet skimsen til å legge seg på kanten av gangveien. Vekten på skimsen er 3.7kg, og utløst energi er beregnet til 108J.

Point Resources
Balder FPU
4. oktober
Det ble observert oljefilm på Balder babord side. Det er normalt å se noe oljefilm på havoverflaten nær Balder under rolige værforhold pågrunn av oljeinnholdet i produsertvannet som slippes ut. Oljefilmen ble imidlertidig vurdert som noe annerledes enn det en vanligvis observerer fra produsertvannet, og det ble igangsatt leting etter mulige kilder. Lekkasjen ble deretter bekreftet å komme fra råoljekjøleren. Kjølevannet til råoljekjøleren ble isolert like etterpå, og oljefilmen forsvant. Kjøleren er nå tatt ut av drift frem til den blir reparert. Det er uklart hvor lenge lekkasjen fra råoljekjøleren har pågått. Råoljekjøleren ble satt i drift 25.september etter vedlikehold. Hvis lekkasjen har pågått i perioden 25.september og frem til 4.oktober er det foreløpig vurdert at det totale utslippet til sjø er opptil 500 liter.

Equinor
Heidrun
6. oktober
Manuell melder i område M32E forårsaket generell alarm og NAS 2.1. Alt personell mønstret i hht. alarminstruks. Det ble raskt avklart at teknisk feil var årsak for hendelsen. Etter å ha fått verifisert POB-kontroll ble beredskapsorganisasjonen demobilisert kl 09:10 og normalisering påbegynt.

Equinor
Snorre A
6. oktober
Det ble den 06.10 funnet skader på rørføring mellom Vigdis 1. trinns separator og nedstrøms gasskjøler. Røret er tatt ut av drift og trykkavlastet, og produksjonen på Snorre og Vigdis er redusert. Det pågår nødvendige inspeksjoner og vurdering av eventuelle reparasjoner.

ConocoPhillips
Ekofisk
7. oktober
I forbindelse med nedrigging av chicksan linjer fra annulus vingventil løsnet ventilratt fra juletre og var borti personen som jobbet med dette, før det falt ned på dekk i W-10 brønnhode område. Person klarert ut hos sykepleier. Vekt på ventilratt er 5,5 kg, fallhøyde 1,4 meter. Beregnet anslalgsenergi på dekk: 75 Joule.

Norske Shell
Knarr
5. oktober

Krankule (600 kg) ble utilsiktet låret ifm skifte av bomwire på aktre dekkskran. Hendelsen medførte skade på grating i nærhet av fuelgass-systemet. Området var ikke avsperret. Hendelsen er under granskning.

Norske Shell
Draugen
6. oktober
IP fikk kutt i finger fra et metallspon ifm rørarbeid. Skade ble behandlet av sykepleier. Sykepleier besluttet å sende IP i land for sjekk av potensiell infeksjonsfare. IP returnerte til Draugen med første helikopter den 08.10.2018.

Equinor
Snorre A
8. oktober
Node 4 mistet utilsiktet strømtilførsel som førte til åpning av 4 blowdown ventiler fra høy- og lavtrykks produksjonsmanifolder til fakkeldunk. Tilbakepumping til 2. trinn separator førte til forstyrrelser i olje i vann separasjonen og et utilsiktet og kortvarig forhøyet konsentrasjon av olje i produsertvann til sjø. Volum av forhøyet utslipp er beregnet til 3,25m3.

Norske Shell
Draugen
9. oktober
Det ble iverksatt mønstring av personell til livbåt etter indikasjon på gass i GBS på Draugen. Gassalarm var ikke reell, og situasjonen ble deretter normalisert.

ConocoPhillips
Ekofisk 2/4Z
8. oktober
Under boring i 9 1/2” reservoarseksjon ble det observert økning av boreslam i aktiv tank. Innstrømningssjekk ble utført, og brønn ble stengt inne. Brønnspark sirkuleres ut ved hjelp av Drillers metode.

Equinor
Troll B
9. oktober
Under utførelse av korrektivt vedlikehold på ventil i skumvæskesystemet oppstod det en eksterne lekkasje fra ventilen. Ventilen er lokalisert utendørs på nedre dekk og skumvæsken gikk da til sjø. Utslippet er estimert til ca 7m3 skumvæske.

Neptune
Gjøa
10. oktober
Under normale driftsbetingelser den 10 oktober klokken 06:30 fikk vi en beredskapssituasjon ombord på Gjøa Semi. Årsaken til beredskapssituasjonen var en instrumentfeil (linjefeil) i en manuell NAS 2,0 trykknapp ute i anlegget. Situasjonen ble raskt avklart. Beredskapsorganisasjonen mønstret i henhold til alarminstruks, hvor vi oppnådde POB kontroll innen 7 minutter.

Lundin
Edvard Grieg
9. oktober
Lagerskuff i plast ble fanget av vinden og landet på taket av trappetårn (vekt: 0,33 kg, høydeforskjell: ca. 17 meter, total energi: 55 J).

Equinor
Mongstad
8. oktober
Under røntgen av sveis i A-400 oppdager røntgenlaget en person innenfor sperringer og i nærheten av eksponeringsstedet. Operatørene sveiver inn røntgenkilden raskt og begynner å lete etter personen. Finner personen og sørger for at han går ut av strålingsområdet. Eksponert person er sjekket ut av bedriftshelsetjenesten Mongstad. Ingen personskade påvist, og vedkommende er tilbake i arbeid. Hendelsen ble rekonstruert 08.10.18 kl. 15:00 for å finne ut hvor han gikk og hvor mye stråling personen kan ha mottatt. Beregningene viser at mottatt dose er 0,08 mSv. Potensialet i hendelsen under ubetydelig endrede omstendigheter er sett til mulig fraværsskade med bakgrunn i at mottatt dose kunne ha overskredet 0,25 mSv.

Equinor
Mongstad
9. oktober
Elektriker kom i berøring med strømførende anleggsdel under arbeide i tavle i kraftvarmeverket. Ved demontering av ledninger i terminal kommer elektriker i berøring med en strømførende ledning med ene fingeren. Kabel som var spennings satt viste seg å være feil merket. Elektriker ble sendt til sjekk på legevakt, uten at det ble påvist skade. Tilbake i arbeid.

Equinor
Aasta Hansteen/Transocean Spitsbergen
10. oktober
Det oppstod en lekkasje i en sjøvannslinje i styrbord-aktre søyle. Vannlekkasjen førte til en kortslutning i en elektrisk kobling. Denne kortslutningen førte til at det ble utløst en brannalarm. Personellet ble mønstret, lekkasjen ble isolert og situasjonen ble brakt under kontroll.

Statoil
Statfjord A
10. oktober
Bortfall av strøm på plattformen, både hovedkraft og nødkraft, førte til nedstengning. Brønner innestengt og plattform trykkavlastet. Nødkraft ble gjenopprettet rundt midnatt. 43 personer forflyttet til SFB og SFC. 52 personer igjen for å ivareta beredskap, feilsøking og planlegge for oppstart av innretningen igjen.

Equinor
Aasta Hansteen
11. oktober
Under oppstart av eksosgenerator til O2 friing av kondensat tanker kom det en eksossky som aktiverte gassdetektorene 70GPP100A-181 og 70GPP100A-183. Effekten av dette genererte GA, automatisk trykkavlastning av hele prosessanlegget og deluge i brannområde FA01. Tenning av fakkel resulterte i aktivering av flamme detektor 70FIE200D-015. Det var to operatører tilstede under oppstart av eksosgenerator i felt og de meldte inn sine observasjoner til SKR. Situasjonen ble avklart etter ca 25min da anlegget var trykkavlastet og område sjekket og klarert i felt. Aasta Hansteen har ikke startet produksjonen, men prosessanlegget var trykk satt med HC med unntak av TEG anlegget og gasseksport kompressor.

Eni
Goliat
11. oktober
Kortslutning i 230V kabel. Hendelsen var i forbindelse med kampanjen ‘Fjerning av kabler som ikke er i bruk’.