Brønntrøbbel, hengelåsfeil og resten av uhellene i uke 38
Glenn Stangeland
13. november 2018
Foto. Odfjell Drilling
Brønntrøbbel, hengelåsfeil og resten av uhellene i uke 38
Glenn Stangeland
13. november 2018

Eni Norge
Goliat
11. september
Feil kurs ble spenningssatt ved de-isolering i fordelingstavle 82 EL003 SWB. Tavle vakt i 82 EL003 spenningsatte kurs 628 i stedet for 629. Det var allerede en arbeidspakke klar for kurs 628, men denne jobben var ikke påbegynt. Spenningen i kursene er oppgitt til å være 230V. Hengelås til kurs 628 ble åpnet med feil nøkkelen – nøkkel til kurs 629. Nøkkel og hengelås skal ha samme nummer, men flere av hengelåsene kan likevel åpnes med feil nøkkel. Sikkerhetsbarrierer II vil snarest bli styrket ved å anskaffe hengelåser som ikke kan åpnes med feil nøkkel. Nye hengelåser vil bli bestilt umiddelbart. Som kompenserende tiltak så vil andre sikre hengelåser bli benyttet inntil nye ankommer. Hendelsen ble rapportert veldig sent. Det vil snarlig bli satt i gang tiltak for å sikre en raskere rapportering.

Equinor
Johan Sverdrup/Deepsea Atlantic
15. september
Under arbeid inni åpen topp-kontainer for klargjøring av innløft av casingtong, stod person på beam inni kontainer og holdt seg i toppen av kontaineren for å løfte kjettingskrev over kanten. Kjetting kom tilbake og traff person i høyre skulder, dette medførte at han mistet taket/fotfeste og falt ned ca 1m og traff krybbe til casingtong. Person kontaktet sykepleier for undersøkelse. Person ble deretter sendt til land for videre undersøkelse, hvorpå person ble operert på sykehus. Hendelsen ble først håndtert som en fraværsskade og at planlagt meldt første arbeidsdag. Men fått opplyst at ved skadebehandling på sykehus med påkrevd sykehusinnleggelse skal hendelsen varsles. Derfor kommer dette varsel sent.

Eni Norge
Goliat
16. september
Gas alarm på Goliat. FPSO kl19:27. General alarm aktivert, automatisk nedstengning av produksjon, Process anlegget trykkavlastet iht rutiner, deluge aktivert, personell mønsteret iht instruks. Søkt i området, ingen gass påvist. Normalisert påbegynt KL 20:22. Goliat FPSO fortsette å undersøke hendelsen.

Wintershall
Brage
14. september
Helikopter var i ferd med å lande på Brage da generell alarm (GA) ble utløst og safedekk ble aktivert på helidekk. Helikopteret gjennomførte landingen, og så snart HLO hadde oversikt over situasjonen ble det avklart mellom HLO, beredskapsleder og pilotene at maskinen skulle returnere til land. Som følge av GA ble mønstring iverksatt. Årsaken til hendelsen var teknisk feil i manuell utløser som førte til at alarm og deluge ble utløst. Passasjerene som returnerte til Flesland ble møtt av personell fra Brage operasjonsgruppe for oppfølging.

Equinor
Troll/COSL Promoter
16. september
Melding om mønstring etter falsk alarm. HC sensor ved luftinntak til boligkvarteret på hoveddekk gikk i high-high. Årsaken var en feil på sensoren.

Aker BP
Ula
16. september
Tilkomsttekniker jobbet over dekk med å skifte bolter og pakninger. Boltene var sterkt korrodert, så en rigid rørtang ble benyttet for å løsne boltene. Rørtangen glapp taket og traff tekniker i kinnet, noe som resulterte i en tannskade.

Equinor
Transocean Encourage
18. september
Manuell alarm ble trigget ved et hendelig uhell ved fjerning av sperrebånd i sekkelager. Alarmen står like ved sperrebåndet. Dette førte til GA alarm 20:20. Personell ble bedt om å mønstre i henhold til instruks. Det ble raskt avklart at alarmen var utløst ved et uhell. Det ble valgt å kjøre full POB opptelling og avmønstring ved full POB. Beredskaps ledelse mønstret i henhold til instruks.

Equinor
Johan Sverdrup/Haven
18. september
Smittsom sykdom knyttet til mage/tarm har ført til 14 registrerte sykdomstilfeller pr.19.09.2018 på feltet, hvorav 13 er på boligenheten Haven. Det er iverksatt tiltak iht WR2557 Smittevern i UPN på hele feltet.

Equinor
Deepsea Bergen
19. september
At around 06:15, September 19, 2018, a flow check was conducted after observing some losses during drilling of 8 1⁄2” section. During the flow check a gain was observed and the well was shut in on the annular preventer. Pressure readings were inconclusive and Equinor D&W organization is presently working on normalizing the situation. At 17:00 the well has been opened and is stable.

Equinor
Troll/Songa Endurance
20. september
Under uværet den 20.9.2018 kl 03:50 hørte en person en lyd som tydet på det hadde falt noe ned. Personen undersøker, og finner en aluminiums plate med dimensjoner 30 x 30 cm x 4 mm, med vekt 750 gram liggende ca 3 m i fra hvor han stod da han hørte «lyden». Platen hadde vært sikret med en sikrings wire, men denne var ikke lengre intakt. Kl 19:00 den 19.9.2018 annonserer OIM over PA systemet at det er ferdsels forbud ute på dekk grunnet uværet. Dette opprettholdes til den 20.9.2019 kl 10:15, hvor man tillater Transocean personell og utføre «after storm check list» og identifisere hvor denne aluminiums platen har kommet i fra. Man finner at den har kommet i fra Dolly rammen til DDM lokalisert på styrbord side av derricken. Platen har således blåst tvers over derricken, ut over vindveggen på babord side, med en potensiell fall høyde på ca 30m. Varselet har ikke kunnet bli sendt tidligere, da man har måtte vente til været tillot å identifisere hvor denne platen kom i fra.