EPIM vil fri industrien fra dokumentkaoset
Glenn Stangeland
8. november 2017
EPIM vil fri industrien fra dokumentkaoset
Glenn Stangeland
8. november 2017

Leverandører, operatører og myndigheter. «Alle» skal digitalisere. Og investeringene vokser med ambisjonene. Bare Statoil alene har tallfestet sin digitalsatsing til 2 milliarder kroner.

Enkelt og billig
Men EPIM, som siden 2007 har jobbet for å digitalisere industrien på vegne av oljeselskapene selv, mener at de fleste oppgavene kan løses både enklere og billigere om man jobber sammen, og ikke hver for seg.

– Det handler ikke om å utvikle kompliserte IT-verktøy eller å snu opp-ned på selskapenes kjernevirksomhet. Det handler om å fremskaffe og strukturere informasjon som kan gjenbrukes i flere sammenhenger. Teknologien er allerede på plass og er i utgangspunktet underordnet. Det er dataene som er utfordringen, sier EPIM-direktør Ove Ryland til petro.no. 

Men nettopp i denne forenklingen, ligger også kompleksiteten. Forutsetningen for å lykkes er nemlig enighet og samarbeid om felles krav. 

– Det krever store endringer i måten å jobbe på og er vanskelig å få til i praksis. Men det er nødvendig. Bransjen hevder at den har effektivisert. Spørsmålet er om man har endret måten å jobbe på eller om man bare har skviset marginene til leverandørindustrien. Oljeprisfallet har ført til at selskapene er mer åpne for å endre seg, men det er komplisert å gå fra ord til handling i sammensatte organisasjoner.

Denne videoen illustrerer hvorfor og hvordan norske prosjekter drukner i dokumentasjon…..

EqHub forenkler innkjøp og dokumentasjon
EPIM har allerede bidratt til å digitalisere bransjen innen områder som logistikk, HMS og infoflyt på tvers av selskaper, lisenser og myndigheter.

Innen anskaffelser er det også identifisert et stort potensial. Verktøyet, EqHub, er på plass. Total, ConocoPhillips og Aker BP har allerede brukt dette i flere år, men resten av olje- og gasselskapene er ikke om bord. Ennå.

– EqHub forenkler både anskaffelser og dokumentasjon. Men dersom for eksempel innkjøp skal digitaliseres, må kundene og leverandørene bli enige om hvilke krav som gjelder. Først når det er på plass, kan man begynne å bygge et verktøy som selskapene har tillit til og som kan spare tid og penger. Uten gode data, så er gode tekniske løsninger mindre verdt, sier Ryland. 

Felles krav
Med dette utgangspunktet ble det satt i gang et stort «harmoniseringsprosjekt» i 2015, der målet er å finne felles krav og spesifikasjoner innen følgende ingeniørdisipliner:

 • Instrument
 • Electro
 • Valves
 • Subsea
 • Telecom
  Mechanical
 • Piping
 • Drilling
 • Material
 • HVAC
  Safety
 • Architectural/Civil
 • Remaining Equipment Types

– Når dette er på plass, kan EqHub implementeres ytterligere i organisasjonene og støtte og forenkle både innkjøp, materialhåndtering og dokumentasjon ved bruk av felles krav og gjennom økt datakvalitet, sier Yngve Nilsen, seniorrådgiver og ansvarlig for EqHub.

– EQHub bli et verktøy som sparer både kunder og leverandører for enormt mye tid og penger. Men dette krever at selskapene selv tar eierskap til og har tillit til løsningene de selv er med på å utvikle. Og at de tar dem i bruk.

«Digitaliseringshype»
Ryland går så langt som å si at vi har en «digitaliseringshype» i norsk olje- og gassindustri. Men samtidig ser han at mange velger å ikke ta i bruk verktøy som allerede er utviklet av og for selskapene selv. 

– Utfordringen er at hele selskapet må jobbe annerledes. Arbeidsprosesser må endres på tvers av organisasjonen. Man må være villig til å luke vekk selskapsspesifikke krav og standarder og samtidig ha tillit til at resultatet blir minst like bra.