Fall, brann, lekkasjer og resten av uhellene i uke 37
Glenn Stangeland
6. november 2018
Foto: Transocean
Fall, brann, lekkasjer og resten av uhellene i uke 37
Glenn Stangeland
6. november 2018

Equinor
Heimdal
26. juli
Laborant oppdaget hydraulikkolje lekkasje fra aktuator til ESD ventil (MEG systemet) på Bygve / Skirne. Ga beskjed umidelbart til områdeansvarlig som videre fikk stengt av tilførsel. Hydraulikk oljen er av type HydraWay HVXA 15 LT og klassifisert som svart kjemikalie. Totalt utslipp ca. 400 liter, estimert utslipp til sjø ca 360 liter.

Aker BP
Ula
8. september
En kjemikalie tank ble løftet fra båt og opp til lagringsområdet på produksjonsplattformen. Løftepersonell forlot så området. Kort tid etter at tanken var plassert i lagringsområdet ble det hørt et lite smell og et lysglimt observert sammen med litt røyk fra kolonne/rør på utsiden av tanken. Ingen videre utvikling ble observert. Innholdet i tanken var hypokloritt.

Total
Jasper/Scarabeo 8
10. september
While drilling at …., observed influx in active. Perform flow check and confirmed total …. gain. Shut the well in with Upper Annular BOP. Measured ….. differential pressure at BOP sensor (SICP) and …differential pressure at Stand Pipe Pressure (SIDPP). Perform string hang off on Upper Pipe Rams …. Method to circulate influx out.

petro.no har fått innsyn i en sladdet versjon av varselet.

Equinor
Aasta Hansteen
9. september
Under arbeid i SAS-kabinett oppsto strømgjennomgang hånd til hånd på en person. Det var kort kontakt med en fase på 230V, som tilsier at spenningsnivået ved strømgjennomgang var 115V. Ingen personskade. Nødvendige medisinske undersøkelser utført ombord. Konferert vaktlege. Potensialet for personskade vurdert til å være fraværskade.

Equinor
Transocean Spitsbergen
9. september
Kjøring av marine riser/BOP. Operasjon som pågikk var montering av tension ring på slip joint i moonpool. For å montere tension ring etableres det snarer/renneløkker med wire som festes på en krok som trekkes inn med et hydraulisk wire sheave system. Under inntrekning av krok med wire for å feste wire-snare skal operatør hjelpe krok over struktur inn til dekk. Operatør mistet/glapp krok når han styrte den over struktur. Kroken hengte seg opp i struktur og før operatør rekker å trekke seg bort eller vinsjoperatør oppfatter situasjonen og stanser vinsjen, glipper kroken løs. Operatør blir truffet av krok i brystregion. Vekt krok 17,2kg. Person går på egen hånd til sykepleier for behandling. Konsultasjon med vaktlege og beslutter å sende pasient inn med SAR helikopter for ytterligere kontroll.

Equinor
Mongstad
2. september
I forbindelse med montering etter rengjøring av sugefilter P-1502 falt operatør bakover i det verktøyet glapp. Operatøren falt over ett dreneringsrør som var demontert i samme forbindelse. Dette medførte blåmerker under albuer og smerter i side/ribben dagen etter. Oppsøkte bedriftshelsetjenesten noen dager etter hendelsen for sjekk og ble funnet ok. Etter dette har operatør vært inne hos lege og blitt sykemeldt i 5 dager på grunn av brist i ribben.

Point Resources
Ringhorne
12. september
Bortfall av strømforsyning fra nødgenerator på Ringhorneplattformen under vedlikeholdsstans. Produksjon av hydrokarboner nedstengt pga. vedlikeholdsstansen. Årsaken var en instrumentfeil på generator med etterfølgende kjølevannslekkasje. Nødstrøm UPS1 og 2 tilgjengelig i perioden. Nødgenerator ble reparert og situasjonen normalisert kl 07.50.

Gassco
Kårstø
9. september
Melder herved om en mindre brann/branntilløp på Kårstø 9/9-18 i tilknytning til Åsgard A dampkjel. Dette skyldes mest sannsynlig selvantennelse på grunn av høy temperatur i smøremiddel som lakk ut fra giret til en dampventil på damp systemet. Ventilen var tildekket for å beskytte denne ved sandblåsing. Det var ingen skader på personell eller vesentlige skader på utstyr, og foreløpig vurdering er at potensialet i hendelsen var lavt. Flammeutviklingen var avgrenset og ble raskt slukket av arbeidslaget med brannslukkingsapparat som var lokalisert på arbeidsstedet. Hendelsen er foreløpig klassifisert til grønn 5, neglisjerbar fare for innretning/anlegg.

Equinor
Hammerfest LNG
9. september
Synergisak 1554091. Under commissioning av 3 nye generatorpanel (81-EC-151, -152, -153) til GTG5 ble det oppdaget at flere kabelniter (termineringer) ikke var korrekt avsluttet. Når man dro i lederne på rekkeklemme, kom disse ut av nitene (endehylsene) som ikke var presset slik de skal være. Jobben innebærer bytte av 3 kontrollkabinett. Dette medførte at man under tilkobling av måleinstrument i kontrollkabinett trippet turbin 5 på differensialvern. Som et resultat av dette og når gassturbin sto, ble det gjennomført feilsøk for å avdekke omfanget av manglende feilterminering. 

Feilsøk ble planlagt utført på frakoblede kurser, og man fordelte de tre nevnte kabinettene mellom innleid personell og eget personell. Innleid personell fikk ansvaret for de to allerede frakoblede kabinettene (81-EC-151, -152), men en misforståelse gjorde at feilsøk ble startet på spenningsatt kabinett (81-EC-153), imens AFA var i et annet tavlerom for å utføre nødvendig utkobling i 81-EC-153. Da feilsøk ble gjort på kabinett med spenning, har innleid personell sjekket terminering på leder med 230V. Han berørte da spenninsatt leder og samtidig lente hode i mot kabinettvegg (jordpotensiale). Involvert person ble sendt til sykehus for sjekk og observasjon. Person ble innlagt over natt og ny sjekk av lege 10.09.18 ca, klokken 1100. Utskrevet fra sykehus klokken 1300.

Equinor
Transocean Spitsbergen
13. september
Ved normal lasthåndtering på dekk var dekksformann i dekkskran og to dekksoperatører jobbet på dekk. En person var flaggmann (IP), mens den andre var anhuker. Etter at de hadde plassert et løft på babord boksdrager, skulle en tank løftes og plasseres på aktre del av tankdekket. Flaggmannen (IP) visste lokasjonen på tanken som skulle flyttes, og gikk dit sammen med anhuker. På veien til tanken snublet IP på toppen av en ‘guide ramme’ for HXT som førte til at IP falt framover med rotasjon med klokka og slo øvre del av venstre arm mot en kontainer. Anhuker kalte opp dekksformann til lokasjonen for å assistere med IP. 15:57 fikk skadet person behandling av sykepleier og vaktlege ble kontaktet. Etter dialog med vaktlege ble det rekvirert SAR helikopter fra Heidrun. SAR helikopter ankom Transocean Spitsbergen 17:30. Skadet person ble sendt til land med SAR helikopter for videre behandling/Røntgen.

Equinor
Gullfaks A
13. september
Automatisk gassdeteksjon i M23D (prosess støtte modul). Gassdeteksjonen (3 detektorer) viste seg å være forårsaket av inntrengning av ustabilisert olje i servicevann (ferskvann) distribusjonsnett ifm med trykk-/lekkasjetesting av råoljevarmer C. Gass kom så ut i friluft fra høytrykksvasker. Generell alarm 2250. Tilkoplet slange ble koblet fra kort tid etter alarm. Beredskapsledelse ble informert om at lekkasjen var stanset 2258. Mønstring ble fullført for å sikre kontroll på alt personell og områder sjekket ut før normalisering