Fingerbrudd, lekkasjer og resten av uhellene i uke 34
Glenn Stangeland
16. oktober 2018
Foto: Equinor
Fingerbrudd, lekkasjer og resten av uhellene i uke 34
Glenn Stangeland
16. oktober 2018

Gassco
Kårstø
9. august
Kontakt med spenningsførende deler med finger. Demonterte deksel på en kompressor for resette pressostat inne i en kontainer. Equinor TSP ble gjort oppmerksom på dette dagen etter hendelsen. Personen ble ikke skadet/følte ikke ubehag og varslet derfor ikke om dette før i etterkant.

Equinor
Snorre
14. august
I forbindelse med håndtering av perforeringskanoner til basket på pipedekk klemte en person fingertupp (langfinger). Den 16.08.2018 ble personen sendt til Florø legevakt for sjekk. Dette viste brudd og personen ble sendt hjem.

Equinor
Troll/Songa Endurance
18. august
Den 18.08.2018, Kl 04:21: ble det utløst en HC sensor for styrbord brennerbom. Denne alarmen har i sin logikk at den den går direkte ut med en generell alarm, og følgelig ble personellet om bord bedt om å mønstre i henhold til alarm instruks. Siden man ikke har montert brenner bommer på Songa Endurance, og ved sjekking på plattformen, ble det tidlig klart at denne alarmen var falsk. Beredskaps situasjon ble avsluttet 04:37. Planen til Transocean vil være å skifte ut den HC sensoren som gav falsk alarm ved første anledning.

Equinor
Statfjord B
19. august
Klokken 0843 gikk Generell Alarm med påfølgende mønstring av alt personell ihht alarminstruks og mobilisering av beredskapsorganisasjonen. Alarmen skyldes feil på en trykksensor på sprinklersystemet i boligkvarter. Det ble raskt avklart at det ikke var en reell hendelse, og situasjonen ble avblåst kl 0912.

Equinor
Statfjord
16. august
En operatør tråkket over på gratingdekk ifbm ferdsel til arbeidssted og forstuet ankelen. Ankelen ble umiddelbart iset ned. Det ble gjort en ny vurdering av ankelen påfølgende dag sammen med vaktlege i land, og da besluttet å sende operatør til land for en nærmere sjekk hos lege.

Equinor
Åsgard B
17. august
Måling av olje i produsertvann på Åsgard B er basert på prøvetaking gjennom døgnet, som deretter analyseres i laboratoriet påfølgende dag. Prøven for fredagsdøgnet (17.08.2018, fra kl 00:00 til kl 24:00) viste betydelig høyere olje innhold enn det som er vanlig. Beregning av utslippsmengden basert på døgnprøven tilsvarer en mengde på 727 kg olje. Foreløpig årsak antas å være dårlig separasjon ifm opprensking av ny brønn. Indikasjon på dårlig vannkvalitet ble avdekket av prosessoperatør ca kl. 04:00. Det ble da tatt en «spotprøve» som viste god vannkvalitet. Det antas derfor at hovedmengden oljeforurenset vann var sluppet ut mellom 00:00 og 04:00. Det ble ikke observert olje på sjø.

Equinor
Kvitebjørn
12. august
Oppdaget økt forbruk av smørolje på neddykket sjøvannsløftepumpe B. Dette er ikke et akuttutslipp men en lekkasje som har foregått over tid. Top-side utstyr er sjekket for lekkasje og ingen lekkasje er funnet. Lekkasjen stopper når pumpen er i drift. Tiltak, inntil utbedring kan utføres, er at pumpen skal kjøres, da har vi ingen lekkasje. Fra 7. januar til 1 juli 2018 ble det etterfylt 50 liter smørolje. I juli måned ble det etterfylt 140 liter.

Esso Norge
Slagentangen
21. august
Utslag på H2S varsler og unormal lukt i en del av anlegget. Slår gassalarm for å kunne identifisere kilden. Anlegget evakueres for ikke essensielt personell, og redningsledelse etableres. Ptil varslet pr tlf. Har p.t. (kl 1625) ikke avdekket kilden, som synes å være beskjeden, basert på målinger. Fortsetter systematisk søk utover kveld/natt. P.t. ingen akutt eksplosjonsfare, men overvåkes kontinuerlig. Justert beredskap til aktuell situasjon.

Point Resources
Balder
22. august
Lekkasje på hydraulikkoperert system ved innfesting av riser på Balder FPU. Lekkasjen var på ca 60 liter hydraulikkolje (AEROHF585B) til sjø.

Equinor
Gullfaks A
22. august
I forbindelse med frakobling av lasteslange på havbunnen med ROV ble det pga lekkasje i havbunnsventil sluppet ut 49 liter olje til sjø. Etter frakoblingen ble det montert et endelokk og lekkasjen er stanset.