– Alle forenkler alene, men gevinsten ligger i samarbeid
Glenn Stangeland
24. oktober 2017
– Alle forenkler alene, men gevinsten ligger i samarbeid
Glenn Stangeland
24. oktober 2017

«Hele oljeindustrien standardiserer, men de fleste selskapene standardiserer stort sett for seg selv og i sine egne systemer.»

Dette ble gjentatt av flere av innlederne på Innkjøpskonferansen i Stavanger i forrige måned, og innkjøperne i Buylogic kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen.

– Alle forenkler alene, men gevinsten ligger i samarbeid, deling og gjenbruk av data. Det er ikke slik at utstyrs- og vedlikeholdsdata er fragmentert og uten relasjoner. Snarere det motsatte, denne informasjonen er vevd sammen i et avhengighetsforhold, sier daglig leder Per Ove Stålesen i Buylogic til petro.no.

– Det er lite kultur for å dele informasjon i bransjen. Alle forenkler og standardiserer, men blikket er stort sett rettet innover. Da går man glipp av muligheter for forenkling og kostnadsreduksjoner på tvers av selskapene, og det er nettopp her det store potensialet ligger.

– Jo større selskap, jo mer skreddersøm
I sitt innlegg på Innkjøpskonferansen, viste Petroleumstilsynet blant annet til at Statoils fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen omfatter 72 prosent prosjekt- og selskapsspesifikke krav i forhold til anerkjente industrinormer. Dette representerer data som i liten grad kan deles og gjenbrukes av andre aktører.

Og at man totalt på norsk sokkel forholder seg til 169 anbefalte normer og veiledningene til Ptils forskrifter.

– Her er det en forsinkelse i tallene, så det blir spennende å se hvor stor effekten av forenklingene blir når selskapene kommer med nye planer, sa fagleder Geir Løland i Petroleumstilsynet.

– Hovedinntrykket er likevel at jo mindre et oljeselskap er, jo flinkere er det til å bruke standard industrinormer og å unngå selskaps- og prosjektspesifikke krav.

En felles utstyrskatalog
Buylogic er blant dem som mener svaret på utfordringen ligger i systematisering, deling og gjenbruk av informasjon. Utfordringen har vært todelt. Det har ikke vært økonomiske insentiver, fortjenesten er for stor i bransjen, og tidligere teknologi har ikke muliggjort digitalisering, deling og gjenbruk.

– Og det trenger ikke være så veldig avansert og vanskelig å få til. Olje- og gassinstallasjoner og prosessanlegg består i stor grad av standard utstyr bygget sammen på forskjellige måter. Dersom vi klarer å digitalisere en felles standard utstyrskatalog, så vil det være et av de viktigste bidragene til å effektivisere bransjen, sier Stålesen.

Selskapet sier at de jobber med «store aktører» i bransjen for å etablere en slik løsning.

– Sammen med NRX AssetHub, en stor kanadisk aktør innen master data management, er teknologien tilgjengelig, sier Stålesen, men han vil foreløpig ikke røpe hvem som er involvert i prosjektet. 

Har data, mangler verktøyet
På en plattform er det gjerne 70.000 til 100.000 tags som med faste intervaller skal vedlikeholdes og byttes ut.

– Dersom man klarer å bygge opp en digital katalog for de komponentene som alle bruker, så er vi allerede langt på vei. Datamaterialet har vi allerede, så jobben handler stort sett om å finne det rette verktøyet for å strukturere og dele informasjonen, sier Stålesen.