Henter Blackford Dolphin tilbake til Flekkefjord
John Økland
7. november 2018
Henter Blackford Dolphin tilbake til Flekkefjord
John Økland
7. november 2018

Etter å ha fullført sin kontrakt med BP på britisk side, vil Blackford Dolphin nå dra tilbake til Norge.

Det bekrefter riggselskapet til Petro.no. Riggen skal tilbake til Flekkefjord og blir lagt inn igjen i smart stack-regimet, men fortsatt med nesten 5 år igjen før neste klasse.

– Vi ventet i det lengste at BP ville ta opsjonene som lå i avtalen de hadde med riggen, men det skjedde ikke. Så lenge det ikke er andre umiddelbare muligheter for riggen vil den bli lagt i opplag i påvente av nye kontrakter.

Det sier Senior Advisor Business Development Ingolf Gillesdal.

Han gjør regning med at Blackford Dolphin sannsynligvis må vente på oppdrag som starter til våren og blir således å finne i Norge i vintermånedene. Derfor går riggen tilbake til Flekkefjord, hvor den lå før den ble reaktivert til BP-jobben.

Riggen får dermed samme status som Bideford, Borgland og Byford; smart stacked.

Kontraktsløse rigger i opplag med nært forestående klassinger er en dårlig kombinasjon. Det har Dolphin Drilling gjort noe med, ved å introdusere smart classification.

Egentlig skulle Bideford Dolphin gått gjennom full SPS neste år og Borgland Dolphin det samme i 2020. Nå er riggselskapet i god gang med å klasse Bideford Dolphin for 5 nye år for å dra nytte av at den ligger smart stacked, samt at Borgland Dolphin og Byford Dolphin vil få forlenget sertifikatene frem til 2023, dette etter tett samarbeid med DNV GL.

Dermed kan riggene jobbe uten opphold i operasjon de neste årene. Riggene blir jevnlig testet, oppgraderings arbeid har blitt utført der det har vært påkrevd og kontinuerlig bemanning har sikret jevnt vedlikehold av riggene.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra DNV GL på dette og det er selvsagt positivt når vi byr inn riggene til oljeselskaper. Det som trengs for å reaktivere riggene er en reaktiveringskostnad på linje med det Blackford Dolphin kostet å få ut våren 2018.

Som kjent kostet det totalt cirka 14millioner dollar å reaktivere Blackford Dolphin til sin kontrakt. Riggselskapet jobber nå for å få muligheten til å bevise at de kan gjøre det samme en gang til.