Kontrakter for over 10 mrd. tildelt i vinter, og vinneren er…. norsk industri
Glenn Stangeland
6. april 2017
Foto: Johan Anthoniussen, Statoil
Kontrakter for over 10 mrd. tildelt i vinter, og vinneren er…. norsk industri
Glenn Stangeland
6. april 2017

Oljeselskapene har i løpet av vinteren tildelt kontrakter for over 10 milliarder kroner. Og norske leverandører har stort sett sikret seg hele pakken. 

Njord
Statoil har tildelt Kværner en EPC-kontrakt for oppgraderingen av Njord A-plattformen i Norskehavet. Kontraktsverdien er rundt fem milliarder kroner. Njord A vil forbli i tørrdokk fram til høsten 2017 for utvidelse og forsterkning av skroget. Deretter vil den bli liggende ved kai hvor det videre forsterkning- og oppgraderingsarbeidet vil pågå fram til levering i 2020.

Aker Solutions er valgt som underleverandør av engineering til prosjektet.

Johan Sverdrup fase 1
Aker Solutions har vunnet en kontrakt fra Statoil for oppkobling av stigerørsplattformen. Selskapet vil jobbe tett med underleverandør Kværner om å sammenkoble de syv plattformmodulene på Sverdrup, som vil bli transportert til Norge i andre kvartal 2018. Kontraktsverdien er estimert til 900 millioner kroner

I tillegg har Aibel fått kontrakten for oppkobling og ferdigstillelse av boreplattformen på Johan Sverdrup feltsenter i 2018. Verdien av denne avtalen er estimert til 400 millioner kroner.

Oda (Butch)
Like før jul tildelte Centrica kontrakter for boring, produksjonssystem og undervannsutstyr i tilknytning til utbyggingen av Oda-feltet i Nordsjøen. FMC leverer undervannsproduksjonsssytem, Subsea 7 rørledninger, styringskabler og undervannstjenester og Aker BP/Maersk Drilling rigg. Kontraktene har en samlet verdi på mer enn to milliarder kroner.

Dvalin (Zidane)
Aker Solutions er tildelt kontrakten for det undersjøiske produksjonssystemet på Dvalin og Aibel er tildelt kontrakten med å bygge to moduler på Heidrun-plattformen, samt offshore integrasjon.

Aker Solutions skal bygge den 300 tonn tunge havbunnsrammen og tilkoblingen mellom Heidrun-plattformen og rørledningen på havbunnen.

Aibel skal bygge en 4000 tonns gassbehandlingsmodul og en 400 tonns injeksjons-modul, som begge skal plasseres på Heidrun for at plattformen skal kunne ta imot gass og kondensat fra Dvalin.

Til sammen blir det tildelt kontrakter verdt 4,5 milliarder kroner for utbyggingen av feltet. I tillegg til de to som er nevnt her, vil det bli tildelt en kontrakt for rørledning og montering av produksjonsutstyret.

Johan Sverdrup fase 2
Statoil tildelt FEED-kontrakter til følgende selskaper:

  • Prosessplattform, Aker Solutions
  • Stålunderstell, Kværner
  • Kraftforsyning fra land, Siemens

Første fase av Johan Sverdrup er under utbygging med planlagt produksjonsstart sent i 2019. Partnerskapet jobber nå videre med å modne fase 2 frem til investeringsbeslutning og innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) i andre halvår 2018. Produksjonsstart for fase 2 er planlagt i 2022.

Pil og Bue
VNG Norge har tildelt Front End Engineering and Design (FEED)-kontrakter for Pil & Bue-prosjektet:

  • SURF-kontrakten (Subsea structures, Umbilicals, Risers & Flowlines) er tildelt Subsea7 og TechnipFMC.
  • SPS-kontrakten (Subsea Production Systems) er tildelt TechnipFMC og Aker Solutions.

Studiene vil ende opp i en design-konkurranse hvor utfallet vil avgjøre tildeling av kontrakt for EPCI/EPC (Engineering, Procurement, Construction and Installation) i fjerde kvartal 2017.

Skarfjell
ENGIE har tildelt Rosenberg WorleyParsons kontrakten for FEED-studien for modifikasjoner på Gjøa-plattformen i forbindelse med tilknytningen av Skarfjell-funnet til Wintershall.

Kontrakten inkluderer også en opsjon for gjennomføringsfasen av prosjektet – engineering, innkjøp, konstruksjon, installasjon og igangkjøring (EPCIC).

Men dette er bare småtteri sammenliknet med det kontraktsrushet som kommer til høsten. Det kan du  lese mer om i denne artikkelen!