Lyn ga strømbrudd på Goliat og resten av uhellene i uke 30
Glenn Stangeland
7. september 2018
Foto: Vår Energi
Lyn ga strømbrudd på Goliat og resten av uhellene i uke 30
Glenn Stangeland
7. september 2018

Eni Norge
Goliat
20. juli
ESD2 due to power loss from Hyggevatn (onshore). The power loss was due to lightning in Finnmark. The incident led to shut-down of production, emergency generator was the only power supply for approx. 2 hours before the power supply returned. PA announcement describing incident, all WP revoked, and all work areas secured. All people told to go inside, no smoking allowed. Electricians engaged in fault finding. Current condition: Stable power support from shore, main Goliat turbine available on diesel.

Equinor
Gullfaks/Askeladden
20. juli
Ved oppstart av Z-015 container på main dekk ble GA aktivert. Under purge sekvens til uniten, ble signal sendt til kontroll rom på grunn av feil i programvare på container og alarm utløst. Da GA ble utløst, ble mønstring igangsatt i henhold til alarminstruks og mønstringsplan. Område ble sjekket ut og klarert, og det ble konstatert falsk alarm. Situasjon ble deretter normalisert, og årsak til alarm ble konstatert.

Equinor
Oseberg C
22. juli
Ved arbeid med å skifte viftereimer på HVAC vifte fikk person slag på armen med konsekvens mulig brudd i underarm. Dette skjedde da person brukte et sleggeskaft for å stoppe viftereim. Vifte var elektrisk utkoblet.

ConocoPhillips
Ekofisk
22. juli
I forbindelse med rutineinspeksjon ble det funnet et ventilratt på cellardekk. Festemutter hadde løsnet fra staget og ventilratt har deretter falt ned på dekk. Det kunne ikke falt videre eller truffet vitalt utstyr. Potensialet er tatt ut av hendelsen. Ingen personell tilstede da hendelsen skjedde, derfor ukjent tidspunkt for hendelsen. Fallhøyde 2,45 meter, vekt 13.8 kg.

Equinor
Oseberg
22. juli
Det pågikk bunkring av baseoil (EDC 95/11) fra båt til tank på OSB. Det var opprettet dialog mellom SKR, pumperom og båt og pumping startet. Tanken skulle fylles opp og det ble stoppet pumping på High alarm. Like etterpå ble det registret et flak på sjøen. Beredskap fartøy ble mobilisert for å vurdere muligheter for oppsamling uten at det ble vurdert mulig. Tanken er utformet med et overløp som går til sjø. Grunnet feil kalibrering på nivåmåling/ alarm gikk det kjemikalie til sjø via overløp på tank. Det er et gult kjemikalie mht ytre miljø og det er estimert at 29 m3 gikk til sjø. Tiltak er satt i gang for å kartlegge hendelsesforløp samt gjøre nødvendige tiltak for å hindre gjentagelse.

Gassco
Kårstø
21. juli
Stillasoperatør brant ankelen sin da vedkommende ble eksponert for varm damp fra dampsystemet. Det ble startet umiddelbar kjøling av ankel og vedkommende ble kjørt via legevakt til Haugesund sykehus. Ved avtalt etterkontroll på Haugesund sykehus 23.07.2018 ble det avklart behov for videre behandling og sykemelding. Faktisk konsekvens og potensiale foreløpig klassifisert til Personskade, gul 3 (Øvrig fraværsskade/personskade med alternativt arbeid)

Point Resources
Balder
11. juli
Mutter fra øvre kjedeplate har falt ned på dekk. Det er ukjent når den falt ned. Området rundt turret ble sperret av etter at mutteren ble funnet. Deretter ble det gjennomført en visuell inspeksjon av tilsvarende plater med de samme mutrene. Ingen andre mutre eller bolter manglet. Det ble ikke funnet synlige tegn på at andre mutre var løse. Sperring ble deretter fjernet. Vekt på mutter er 680 gram. Fallhøyde var ca. 20 meter. Fallenergi 133J.

Lundin
COSL Innovator
24. juli
Under innkjøring av BOP testestreng ble Fail Safe ventiler på BOP operert. LMRP ble utilsiktet frakoblet og 31 m3 1.10 sg NaCl pakningsvæske (miljøkategori gul) fra stigerøret ble sluppet ut til sjø. Pakningsvæske er tilsatt 2 gule kjemikalier; MIL-BIO biocide(1,5 ltr/m3) samt A-419N (25 ltr/m3), totalt 2,6 % av totale utslipp. Årsaken var at feil funksjon ble aktivert på borers BOP panel. Funksjonen som ble aktivert var «Outer Glycol Injector Close» som ikke er i bruk og skulle vært sikret mot operasjon av et deksel som manglet. Funksjonen aktiverer «Riser Connector Quick Unlock Unlock».

Eni
Goliat

24. juli
Medisinsk evakuering – Kutt i fingre. Et kassert sprengblekk lå i skrapstålkurv på lasteområdet. En person forsøkte å snu/løfte sprengblekket for å kunne ta bilde av et tag-skilt. Personen fikk kutt fingrene på de skarpe kantene på sprengblekket. Personen ble fulgt til hospitalet for behandling, og senere sendt til land for videre behandling/sjekk. Vedkommende var tilbake på kontoret i Hammerfest dagen etter.