OED har talt – full støtte til Nova i konflikten med Gjøa
Glenn Stangeland
1. mars 2018
Illustrasjon: Wintershall
OED har talt – full støtte til Nova i konflikten med Gjøa
Glenn Stangeland
1. mars 2018

Wintershall og resten av eierne i Nova-lisensen skal bygge ut funnet ut som en subseatilknytning til Gjøa.

Men partene maktet ikke å komme til enighet om betingelsene for tilknytningen og måtte derfor be Olje- og energidepartementet avgjøre uenigheten.

Striden har handlet om at Vega sin andel av driftskostnadene på Gjøa reduseres som følge av at Nova kommer inn og at Gjøa krever denne reduksjonen kompensert.

I tillegg har det vært uenighet om tidspunkt for driftskostnadsdeling. I tilbudet krever Gjøa at Nova skal være med å betale en andel av driftskostnader på Gjøa­ fra 1. januar 2023.

Her er vedtaket
Når Olje- og energidepartementet nå har konkludert, er er det Nova som har vunnet frem med sine synspunkter.

Departementet har fattet følgende vedtak:

1. Et eventuelt redusert driftskostnadsbidrag fra eksisterende bruker (Vega) på Gjøa kan ikke kreves dekket etter TPA-forskriften § 9 tredje ledd første, fjerde eller femte strekpunkt.

2. Gjøa kan ut i fra dagens situasjon ikke kreve deling av driftskostnader av Nova fra 1. januar 2023.

Vedtaket kan påklages, men departementet uttrykker samtidig forventning om at «partene sluttfører forhandlingene i løpet av kort tid».

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til. 

Samme utfall som i Fenja vs. Njord
OED har dermed lagt seg på samme linje som i konflikten mellom Fenja og Njord. Også her ble konklusjonen at kravene fra vertsfeltet var urimelig høye og måtte senkes.

Myndighetene har flere ganger understreket at «mest mulig av fortjenesten skal ligge hos eierne av feltet som bygges ut, ikke eieren av infrastrukturen.»

Les også:  Urimelige krav fra plattformeiere må ikke få velte nye utbygginger