Oljefunn i Norskehavet – dobler reservene til Norne
Pressemelding
4. oktober 2018
Foto: Equinor
Oljefunn i Norskehavet – dobler reservene til Norne
Pressemelding
4. oktober 2018

Equinor har sammen med partnerne ENI og Petoro avsluttet avgrensningsbrønnen i Cape Vulture-funnet fra 2017.

Brønnen bekrefter et volum på 50-70 millioner utvinnbare fat med olje. Funnet mer enn dobler de gjenværende oljereserver som kan produseres gjennom Norne-feltet.

Driften av Norne, som opprinnelig skulle vært nedstengt i 2014, er allerede planlagt utvidet til 2036 og vil gi betydelige ringvirkninger. Dette funnet vil bety høyere produksjon i årene som kommer. Den videre modningen av feltutbyggingen har i tillegg en oppside for ytterligere utvinnbare reserver fra Cape Vulture.

– Vi er veldig fornøyd med å ha påvist og avgrenset et betydelig nytt oljefunn utenfor kysten av Nordland. Avgrensningsbrønnen bekrefter en ny letemodell på Nordlandsryggen i Norskehavet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

– Funnet demonstrer betydningen av vår nye letestrategi. Vi ønsker å tenke nytt og ta sjanser på nye og uprøvde ideer for å avdekke gjenværende kommersielle ressurser på norsk sokkel. Dette er i tråd med Equinors nylig oppdaterte veikart for norsk sokkel der målet er å sikre aktivitet i mange tiår framover, påpeker Ashton.

– Cape Vulture-funnet åpner også for flere muligheter i området. En umiddelbar konsekvens er at vi allerede neste år vil en brønn i et tilsvarende prospekt på Nordlandsryggen. Vi modner også frem muligheter for de neste årene som alle kan bidra til å øke reservene rundt Norne-feltet betydelig, fortsetter Ashton.

Cape Vulture-funnet er nå sannsynligvis ferdig avgrenset. Partnerskapet i Norne-lisensen vil ta funnet videre mot en utbyggingsbeslutning.

– Selv i en tidlig fase av planleggingen av en utbygging, mer enn dobler dette oljeressursene vi kan produsere gjennom Norne-infrastrukturen frem mot 2036. Det er vi veldig glad for. Dette er en stor dag for Norskehavet og industrien i Nord-Norge, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift nord.

– Det er viktig for Equinor å levere slike leteresultater som vi har gjort med Cape Vulture. I årene fremover vil vi lete etter denne typen ressurser. Det er slike funn som vil være bærebjelken i vår ambisjon om å forlenge levetiden til eksisterende infrastruktur, kommenterer Nick Ashton.

Leteboringen i brønnen Cape Vulture (6608/10-17S) ble påbegynt tidlig i desember i 2016. Avgrensningsbrønnen med sidesteg (6608/10-18, 6608/10-18B og 6608/10-18C), ble påbegynt i midten av juli 2017. Brønnene ble boret utvinningstillatelse 128, og de er et resultat av tildeling av utvinningstillatelse 128D i TFO-runden (tildeling i forhåndsdefinerte områder) i 2015. Cape Vulture Appraisal ble boret med riggen Songa Encourage.

Annonse

Siste nytt om utbyggings- og leteplanene på norsk sokkel!
Operatørkonferansen
Stavanger 14.-15. november
Se program og meld deg på her!