Slik planlegger Equinor å bygge ut Askeladd og videreutvikle Snøhvit
Glenn Stangeland
8. november 2018
Slik planlegger Equinor å bygge ut Askeladd og videreutvikle Snøhvit
Glenn Stangeland
8. november 2018

Equinor har fått tillatelse til å bygge ut Askeladd-funnet i Barentshavet i flere faser.

Den første fasen omfatter utbygging av forekomstene Askeladd Nord, Askeladd Sør og Askeladd Gamma.

Det viser dokumenter petro.no har fått innsyn i.

Fra åtte til tre brønner
Snøhvit-utbyggingen omfatter funnene Snøhvit, Albatross og Askeladd som bygges ut i flere trinn etter hvert som det blir ledig kapasitet i LNG-anlegget på Melkøya. Produksjon av Snøhvit startet i 2007 og Albatross i 2010. Askeladd er neste trinn i utbyggingen.

Ifølge utbyggingsplanen skal sistnevnte bygges ut med tre brønnrammer og åtte produksjonsbrønner, men Equinor har nå fått tillatelse å redusere antallet brønnrammer til to og antallet brønner til tre.

«Det vil bli installert to brønnrammer med totalt åtte brønnslisser. Det skal legges en 35 + 7 kilometer lang rørledning, kontrollkabel og MEG-linje fra havbunnsinnretningene på Snøhvit til Askeladd», ifølge dokumentene.

Produksjonsstart er planlagt til 4. kvartal 2020.

Planlegger neste fase av Snøhvit-utbyggingen
Tillatelsen til å bygge ut første fase av Askeladd forutsetter imidlertid at resten av aktiviteten som er beskrevet i PUD-en innlemmes i prosjektet Snøhvit Future fase 2.

«SFP2-prosjektet omfatter mulige tiltak for å opprettholde platåproduksjonen på Hammerfest LNG etter første utbyggingstrinn av Askeladd. Sentrale elementer som studeres i SFP2 er nye brønner i Askeladd, Albatross og Snøhvit Vest, kompresjon på land og/eller til havs og økt kapasitet i prosessanlegget. Rettighetshaverne på Snøhvit planlegger en DG1-beslutning på SFP2 i november 2018», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Equinor.

Askeladd-utbyggingen bidrar med 21 milliarder kubikkmeter gass og to millioner kubikkmeter kondensat til Hammerfest LNG. Investeringsanslaget er på 5 milliarder kroner.