Ptil fant ni regelverksbrudd på Kristin
Glenn Stangeland
18. oktober 2018
Foto: Equinor
Ptil fant ni regelverksbrudd på Kristin
Glenn Stangeland
18. oktober 2018

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med Equinors oppfølging av materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø for V&M- og ISO-fagene på Kristin.

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverkskrav innenfor følgende områder:

 • Oppfølging av funn etter kontroll utført av sakkyndig virksomhet for løfteutstyr.
 • Samsvarsmåling av offshorekranene og styringssystem for sikker bruk av løfteutstyr.
 • Løfteutstyr og lasteområder.
 • Stillas.
 • Tilkomstteknikk.
 • Kartlegging av arbeidsbelastning og vurdering av risiko for arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.
 • Støy og vibrasjoner.
 • Styring av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
 • Samarbeid mellom bedriftshelsetjenester.

Det ble videre observert forbedringspunkt innenfor følgende områder:

 • Roller og ansvar.
 • Kompetanse for reparasjoner og vedlikehold av løfteutstyr.
 • Løst løfteutstyr.
 • Lastedekk.
 • Merking av lastedekk.
 • Sikkerhetsmerking.

Ptil har bedt Equinor innen 31. oktober 2018 redegjøre for oss hvordan de vil håndtere de avvikene som identifisert.

Du kan lese hele rapporten her!