Sandblåseklokke gikk i lufta og resten av uhellene i uke 26
Glenn Stangeland
7. august 2018
Foto: Harald Pettersen, Equinor
Sandblåseklokke gikk i lufta og resten av uhellene i uke 26
Glenn Stangeland
7. august 2018

Equinor
Mongstad
28. juni
Ved oppstart av en helt ny sandblåseklokke var det noe som sviktet. Etter påfylling av ca. 6 tonn med sand ble det satt et trykk på 10,5 barg. Kort tid etter kom det en høy lyd/smell og det ble observer flere deler i luften. Den ene delen landet i vannet i Mongstadvågen og er ikke funnet, mens den delen som kalles en «POP UP VALVE» landet like ved vannet ca. 20 meter unna. Delen er 25 cm diameter og veier 5.68kg. Sikkerhetsventilen på sandblåseklokken løftet ikke under hendelsen. På maskinen står det at arbeidstrykket er 12 barg og at den er testet på 17,2 barg den 28.04.2018. Hendelsen vil bli gått opp i løpet av dagen for å etablere et faktagrunnlag for klassifisering.

Equinor
Kristin/Tyrihans
9. mai
En EXD koblingsboks til vanntett dør falt ned fra braketten der den var festet til veggen og ned på dørken. Fallhøyde 1,8 meter, vekt 61 kg. Koblingsboksen var koblet til fem kabler langs veggen, og landet ca. 0,5 meter fra gangvei. Det var ingen vitner til fallet, så hendelsesforløpet og eksakt tidspunkt * er uklart. Det vurderes ikke som sannsynlig at hendelsen kunne ført til alvorlig personskade. Hendelsen meldes i ettertid da det er oppdaget skade på tre kabler i forbindelse med fallet og mulig mangelfull Ex-beskyttelse etter fall. EXD koblingsboks ble funnet/observert av teknikker på runde.

ConocoPhillips
Ekofisk
23. juni
I forbindelse med opprydding etter vedlikeholdsarbeid ved slangestasjon, falt en 1/2″ slange til sjø. Ingen var i umiddelbar nærheten av eller eksponert for den fallende gjenstanden. Fallhøyden var 35 meter og vekt på slangen var 7 kg.

Equinor
Randgrid/Gina Krog
26. juni
Generell Alarm ble utløst og medførte mønstring på Randgrid (Gina Krog FSO). Årsaken var en eksoslekkasje i flens ut fra brannpumpe som utløste detektor.

Equinor
Veslefrikk
26. juni
Veslefrikk B vil 27.06.2018 utføre sveisereparasjon på skroget. For å utføre dette, vil plattformen redusere dypgang i perioden 26.06.2018 – 28.06.2018. Ved redusert dypgang (transitt) har begge VFB brannpumpene redusert kapasitet, og klarer ikke å levere nødvendig mengde. Som risikoreduserende tiltak vil produksjonen derfor stoppes i angitt periode, og prosessanlegget vil bli trykkavlastet. Produksjonen vil bli gjenopptatt når normal dypgang er reetablert, planlagt 28.06.2018.

Tilleggsmelding: Det vises til melding om nedstengning av Veslefrikk sendt 26.06.2018. I forbindelse med nedstengning av plattformen ble en flow switch (71-FSH264) på deluge skid (71-SS04) for shaker rom på Veslefrikk A aktivert. Dette medførte generell alarm med tilhørende mønstring ihht beredskapsplan. Situasjonen ble raskt avklart og mønstring ble avbrutt før opptelling var foretatt.

Equinor
Troll/Songa Endurance
26. juni
Boredekksarbeider klemte finger på boredekk ifb med klargjøring før kjøring av THRT (tubing hanger running tool). Under kjøring inn i brønnen blir kabelen til THRT guidet gjennom gripehodet på LGA (lower guiding arm) på boredekket. Hendelsen inntraff ifb med installasjon av guideforing i LGA gripehodet. Finger på den ene hånden kom i klem mellom LGA gripehode og foringen da gripehodet skulle lukkes rundt foringen. Operasjonen ble umiddelbart stoppet. Personen ble tatt med til sykepleier og sendt til land med SAR helikopter for videre sjekk og behandling. Det ble avholdt TOFS (time out for safety) med alt personell som jobbet på boredekk.

Equinor
Kvitebjørn
27. juni
Ved landing av MOB båt i krybbe etter testkjøring på sjø, slo MOB båt mot gummi støtdemper. Med det resultat at aluminiumsfeste og gummi støtdemper løsnet fra krybbe og falt ned på underliggende dekk. Området var ikke avsperret. Gummi støtdemper veier 3,7 kg og aluminiumsfestet 140g og fallhøyden var ca. 17 m. for begge. Det er normalt ikke ferdsel av personell i området hvor gjenstandene falt.

Equinor
Gina Krog
28. juni
Generell alarm utløst pga gasslekkasje fra gassløftsystem. Dette medførte mønstring og produksjonsstans på plattformen. Lekkasjestedet er isolert ut og produksjonsstart er nært forestående. Lekkasjeraten blir vurdert nærmere, men har begrenset omfang da det var kun 2 detektorer som ga utslag initielt, den 3 kom inn ifbm utløsning av delugen.