Seks rigger er skrotet – hvor mange flere blir det?
John Økland
25. oktober 2018
Seks rigger er skrotet – hvor mange flere blir det?
John Økland
25. oktober 2018

Onsdag ble det kjent at Dolphin Drilling har bestemt seg for å skrote en av de gamle traverne på norsk sokkel; Bredford Dolphin.

Beslutningen ble tatt etter at riggselskapet har hatt enheten i opplag i lang tid.

Bredford Dolphin blir dermed den sjette riggen som selges til skroting fra norsk sokkel.

Transocean Winner var den første enheten som ble til spiker, i august 2016.

Så fulgte Transocean Searcher, da den til slutt ble fraktet ut fra CCB i fjor. Samme høst ble også Ocean Vanguard besluttet skrapet. Etter nesten to år i opplag, led Songa Trym samme skjebne, og ikke lenge etter fulgte søsterriggen Songa Delta.

Men fortsatt var overkapasiteten av eldre enheter i opplag så stor at markedet ventet på flere.

Det kom derfor ikke som noen stor overraskelse at det ble nettopp Bredford Dolphin som ble neste.

Riggselskapet har store økonomiske utfordringer og har fokusert på å holde de andre riggene de har i opplag varme – klare for nye oppdrag. Selv om et kaldt opplag kan gjøres svært rimelig, må Dolphin har vurdert det dit hen at det ikke er håp for den gamle arbeidshesten.

For vel et år siden laget Petro.no en liste med fem potensielle skrapekandidater. Tre av disse er nå skrapet. Igjen fra den listen står fortsatt to enheter, men klokken tikker for noen andre rigger som nå er i faresonen.

De aktuelle riggene for skraping er nå:

Songa Dee: Har lagt stacked siden september 2016. Har egentlig klassing i 2019, men har fått godkjenning til å skyve dette i 36 måneder. Eier har tidligere vist stor gjennomføring av skraping i sin flåte.

Polar Pioneer: Har lagt stacked siden desember 2015. Har klassing neste år.

West Alpha: I opplag siden 2017 og skal klasses neste sommer. Uten kontrakt skjer neppe dette.

West Navigator: Skulle vært klasset i 2015, men ligger fortsatt i opplag. I utgangspunktet pussig å skrote et boreskip fra 2000.

Bideford Dolphin: Ble sist klasset i 2014 og ligger i Djupvika. Der har den vært smart stacked siden slutten av 2017. Riggselskapet reaktiverte søster-riggen Blackford Dolphin og tror de skal klare det med denne også.

Det ligger enda flere enheter i bøyen og således kan det selvsagt blir andre som ryker. Skjebnen for disse, og andre rigger i opplag, trenger dog ikke bli like dyster som de seks førstnevnte. To argumenter taler for at de i opplag kan komme tilbake:

For det første, er tilbudet kuttet gjennom at seks rigger er tatt ut. Dermed kan ble fort bli bruk for noen av dem, der operasjonene ikke krever de største og mest avanserte riggene.

For det andre, ligger det an til gryende aktivitetsøkning, slik at det vi også her vil se at tilbud kommer nærmere etterspørselen. Da er det godt mulig at mange, kanskje de fleste, har overlevd denne riggkrisen.

De som nå er skrapet var gode og effektive arbeidshester. Men det er en tid for alt. Nå var pensjon det rette for disse og tiden var moden for å rydde plass til fremtidens rigger på norsk sokkel.

Annonse

Bli oppdatert!
Operatørkonferansen
Stavanger 14.-15. november
Se program og meld deg på her!