Toolstreng som satt fast og resten av uhellene i uke 33
Glenn Stangeland
4. oktober 2018
Foto: Island Offshore
Toolstreng som satt fast og resten av uhellene i uke 33
Glenn Stangeland
4. oktober 2018

Equinor
Vigdis/Island Frontier
12. august
I forbindelse med trekking av plugg på kabel fra LWI-fartøy i brønn D-1 HT2 på Vigdis-feltet ble toolstreng sittende fast i stack (brønnkontrollutstyret) før den kom helt opp. Ved å øke kraft på trekkingen klarte man å få ut litt mer kabel, men toolstreng blokkerer nå for flere barriereventiler i stacken. Det er to komponenter med releasefunksjon på toolstreng, og man ventet mandag på at disse skulle utløses og toolstreng falle ned i brønnen. Mekanismen fungerte ikke og toolstreng blokkerer fremdeles for barriereventiler. Arbeid pågår med å mobilisere drepevæske. Fokus for videre aksjon er å fjerne toolstreng fra stack (brønnkontrollutstyret). BSV (Brønnsikringsventil) i brønnen er funksjonell, og kan stenges ved behov.

Equinor
Veslefrikk
12. august
Kl. 01:36 ble generell alarm generert fra manuell melder på lukedekk brønnområde Veslefrikk A. Beredskap mønstret. Kl. 01:46 ble det verifisert feilmelding bl.a. ved at glass på melder var intakt. Kl. 01: 55 hadde beredskapsledelsen POB-oversikt. Hendelsen ble normalisert kl. 02:02 da det var oppnådd POB-kontroll.

Point Resources
Balder
13. august
Generell plattformalarm (GPA) ble utløst kl 22.20 ombord på Balder FPU. Alt personell mønstret iht instruks. Alarmen ble utløst av et bekreftet F&G signal som initierte ESD2 og trykkavlastning i prosess. Ingen detektorer i felt ble utløst. Det ble utført feilsøking i kontrollsystemet og konstatert intert feilsignal i brann- og gassnode. GPA og mønstring ble avblåst kl. 00:04.

Equinor
Heimdal
14. august
Kl.00.39 fikk vi utfall av hovedkraft og stans av produksjonsanlegg på Heimdal. Det ble valgt å mønstre beredskapsorganisasjonen da nødkraft ikke startet automatisk. Nødkraft ble imidlertid raskt etablert og hovedkraft deretter. Situasjonen ble normalisert kl.01.20 og etter en debrief fra beredskapsledelsen med alt personell på Heimdal avviklet vi beredskapssituasjonen. Det pågår undersøkelser av årsak til hendelsen, slik at rette tiltak på nødkraft kan iverksettes.

Aker BP
Valhall
6. august
Områdetekniker skulle operere kuleventil med spak. Verktøy glapp og albue fikk kontakt med stillas. Områdetekniker fortsatte normalt arbeid, men merket i løpet av natten at det ble hevelse på albue og smerter. Skaden ble vurdert av sykepleier og lege, og bandasjert. Områdetekniker merket senere økning av smerter, og kontaktet sykepleier igjen torsdag 09.08.18. Det ble da tatt bilder og prøver (CRP), og konkludert med medisinering (antibiotika og smertestillende). Områdetekniker har fortsatt normalt arbeid i hele perioden. Prøve lørdag 11.08 viste at CRP er på vei ned.

Equinor
Mongstad
15. august
Kortvarig strømsvikt pga. feil på 22kv avgang i en kiosk mot en annen kiosk transformator etter en kortslutning mellom 2 faser. Kortslutning var kraftig nok til at IS-begrenser på streng mellom 132kV/22kV transformator i Mongstad Transformator Stasjon (MTS) har løyst ut. Begge vern på avgangene i MTS i kiosk A har startet på overstrøm. Konklusjonen er at kortslutning lokalt er utløsende årsak til strømsvikten som førte til nedkjøring av hele raffineriet. Evakuering ble iverksatt umiddelbart kl.10:25. Det er ikke rapportert om hendelser i tilknytning til nedkjøringen. Anleggene ble trykkavlastet og stabilisert, og faren over ble kjørt kl.12:10.

Equinor
Veslefrikk
14. august
Brannpumpe A VFA er midlertidig ute av drift pga feil på maskinbeskyttelse for dieselmotoren. Kompenserende tiltak inkluderer begrensninger i visse typer arbeid inntil feil er utbedret.