Dette var uhellene på sokkelen i uke 28
Glenn Stangeland
17. august 2018
Dette var uhellene på sokkelen i uke 28
Glenn Stangeland
17. august 2018

Equinor
Aasta Hansteen

8. juli
Røykdeteksjon i pumperom i område S700. 1 detektor som kom inn og det gikk ut sjekk og rapporter. ARL åpnet dør til pumperom og bekreftet at det luktet røyk. Gikk deretter ut med GA og vi mønstret ihht plan. Årsak til at hendelsen inntraff var varmgang i lager i drikkevannspumpe 53-PA401B.

ConocoPhillips
Ekofisk
6. juli
I forbindelse med sveising ble en person utsatt for elektrisk støt. Hendelsen oppsto etter bytte av sveisepinne, da person gjenopptok sveise-aktivitet. Person fikk gjennomgang fra høyre hånd til høyre kne. Etter undersøkelse hos Medic ble det konkludert at person var symptomfri og kunne returnere til arbeid.

ConocoPhillips
Ekofisk
9. juli
En gardintrapp som var lagret inntil rekkverket på nordsiden av toppdekket på EKOJ ble tatt av vinden og vippet over rekkverkskanten og falt til sjø. Det var på det aktuelle tidspunktet nordvestlig vind på ca. 35-40 knop. Gardintrappen var en 6 trinns trapp, høyde 140cm med en estimert vekt på 8 kg. Fallhøyde til sjø ca. 70m. Det var ingen båter i området.

ConocoPhillips
Eldfisk
9. juli
I forbindelse med opprydning ble en tynn kryssfiner plate plassert ved rekkverk for å sikre at den ikke ble tatt av vinden. Platen falt gjennom en liten åpning i dekk og ned til sjø ca. 19 meter under. Størrelse på platen var 120* 80 cm, ca. 4 mm tykkelse og vekt ca. 2 kg. Det var ikke personell under dekk og det var ikke båt ved plattformen.

Equinor
Troll/Songa Equinox
10. juli
Kl 01:00 i natt ble det ifm områdeinspeksjon registrert unormale nivå på Bio HPU-tank. Ved påfølgende sjekk av moonpool-området ble det funnet en sprukket slange på akter arbeidskorg, med utslipp til sjø av hydraulikkoljen Hydraway SE46HP, estimert volum 764 L. Utslippet må ha skjedd mellom kl 00:15 og 01:00. Hendelsen meldes iht Sf§29. Iht interne krav klassifiseres og rapporteres hendelsen som et oljeutslipp. HPU-unit ble stengt ned. Utstyret isolert og startet opp igjen for å sikre at lekkasjen var stoppet.

Aker BP
Ivar Aasen
10. juli
forbindelse med opprensking av D-6, kom det olje på sjø via produsert vannbehandlingsanlegget. Det ble oppdaget ved en singel gassalarm pga gass fra vent knyttet til produsert-vann-anlegget, på værdekk. Det ble tatt tennkildekontroll, kveilerørsoperasjonen ble stoppet og det ble gjort nødvendige tiltak for å stoppe utslippet. Oljefilmen var tynn (sheen), og hadde en bredde på 50 m og strekte seg 500 til 600 m. Det gir et beregnet utslipp til 0,01 m3 olje på sjø.

Aker BP
Deepsea Stavanger
8. juli
IP holdt på med sveisearbeid under stb reel deck (oppå stillas). IP skulle slå av slagg etter han hadde sveiset. Han løftet opp vinduet på sveisemasken og idét han slår på slagget, spruter det slagg opp i overhengende struktur og blåser videre under sveisemasken og vernebrillene bakfra. En partikkel traff øyet, og IP fikk et lite sår på hornhinna. Han oppsøkte sykepleier med en gang og fikk medisinsk behandling med en reseptbelagt øyesalve.

Eni Norge
Goliat
12. juli
Viser til telefonisk varsel. Kl 05:08. To av tre linjegassdetektorer ved kommunikasjons tårn ved Heli dekk gikk til alarm. Goliat stengte da automatisk ned ihht rutiner til ESD1. Alle mønstrert ihht alarminstruks. Mulighet for at det har vert gass i området, betraktes som minimal. Heller ingen annen indikasjon mot at det har vert en gas lekkasje om bord. Det var tykk tåke på feltet når alarmen gjekk og vi er i dialog med leverandør av gass detektorene om dette kan være grunnen til at disse gjekk i alarm. Normalisering ble gjennomført og mobilisering av beredskaps teamet (andre linje) ble avblåst. Ytterligere detaljer og informasjon om hendelsen må vi få komme tilbake til.

Equinor
Troll/COSL Promoter
12. juli
Fraværsskade pga klemskade/brudd i tommel. Vedkommende fikk tommel i klem mellom dørblad og dørkarm på lugar. Skadet person fikk førstehjelp om bord og ble samme dag sendt i land for undersøkelse/behandling. Hendelsen fant sted etter endt skift.