– Vi må lete etter mer gass langs Polarled
Redaksjon
6. desember 2018
Ingrid Sølvberg fra Oljedirektoratet og Frode Leversund fra Gassco.
– Vi må lete etter mer gass langs Polarled
Redaksjon
6. desember 2018

Tekst og foto: Frode Rabbevåg

– Vi må utnytte kapasiteten og lete etter mer gass langs Polarled fra Haltenbanken til Nyhamna. Det
vil være betydelig ekstra eksportkapasitet i denne rørledningen selv etter at Aasta Hansteen og
andre felt er tilknyttet.

Dette sa Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, i en samtale med
administrerende direktør i Gassco, Frode Leversund, under Desemberkonferansen i Kristiansund
torsdag.

– Vi ønsker oss selvsagt olje også, men letefokuset langs Polarled må først og fremst dreie seg om å
finne mer gass, fortsatte Sølvberg.

Forsinket Aasta Hansteen
Oppstarten av Aasta Hansteen-feltet er noe forsinket. Transporten av gassen til landanlegget på
Nyhamna i Aukra kommune skulle starte i høst. Fortsatt antyder Equinor og Gassco at gassen skal
begynne å strømme før jul, men ønsker ikke å oppgi noen eksakt dato siden dette er børs- og
markedssensitive opplysninger.

– Dette er fortsatt store funn i denne provinsen som ikke er besluttet utbygd, forteller Ingrid Sølvberg.
Litt av problemet er tette reservoar som er kompliserte å bygge ut teknisk og der lønnsomheten ikke
er god nok foreløpig. Men det gjøres mye i selskapene rundt disse utfordringene, påpeker hun.

– Kostnadsnivået er tatt kraftig ned i bransjen, og det er viktig for å kunne utnytte de feltene som
ennå ikke er besluttet utbygd, mente Frode Leversund, og la til at han på en tur til Storbritannia
fikk klare signaler om at UK forventer langsiktige leveranser av norsk gass.

– De trenger oss etter at de faser ut kull som energikilde.

Norsk gass viktig
25 prosent av Europas gassforbruk kommer fra Norge. Dette er en svært viktig energikilde for mange
land, og volumet fra Norge tilsvarer til sammenligning ni ganger den samlede vannkraftproduksjonen
vi har her i landet.

– I Oljedirektoratet er vi bekymret fordi det blir et kraftig fall i gass- og oljeproduksjonen i
Norskehavet om det ikke bygges ut flere felt. Fra midten av 2020-årene vil produksjonen fra dette
området bare være 40 prosent av dagens produksjon, kunne Sølvberg fortelle.