Slik vurderer han ukens tre store dealer
Glenn Stangeland
19. oktober 2018
Slik vurderer han ukens tre store dealer
Glenn Stangeland
19. oktober 2018

Det har vært en hendelsesrike uke i transaksjonsmarkedet.

Først solgte Equinor sin andel i King Lear-funnet til Aker BP, så kjøpte Noreco Shell sin danske upstreamvirksomhet og torsdag kom nyheten om at PGNiG kjøper Equinor sin andel i Tommeliten Alpha-funnet.

Vi har bedt partner Daniel Rennemo i PwC Deals om hans vurderinger av ukens storhandler.

Først ut; Aker BPs kjøp av King Lear.

Aker BP overtar Equinor sin andel på 77,8 prosent, samt operatørskapet, i King Lear-funnet. Tanken er å bygge ut funnet som en satelitt til Ula, der Aker BP er operatør.

– King Lear har betydelig merverdi hos AkerBP av to grunner. Gjennom å være operatør av det nærliggende Ula feltet ser de muligheten for bedre utnyttelsen av Ula installasjonen og øke utvinningsgraden til Ula ved å bruke King Lear til å bidra med injeksjonsgass. Har man en potensiell oppside for begge parter i en transaksjon, så er det enklere å komme til enighet om en fornuftig pris, sier Rennemo.

Prisen er oppgitt til 250 millioner dollar. Gass- og kondensat- funnet fra 1999 har netto utvinnbare reserver på 77 millioner fat oljeekvivalenter.

– Med en pris på cirka 3,25 dollar per fat utvinnbare ressurser, så synes dette som en balansert pris. Legger man til grunn Ake rBP sine tall om at utvinnbare fat hensyntatt høyere Ula produksjon på 2,5 dollar per fat, så synes det som en god transaksjon for Aker BP.

PGNiG sitt kjøp av Tommeliten Alpha fra Equinor har klare paralleller til King Lear-dealen.

Avtalen omfatter 42,38 % eierandel i Tommeliten Unit (PL 044 TA) og 30 prosent eierandel i lisens 044.  ConocoPhillips er operatør for begge. Netto utvinnbare ressurser i Tommeliten Alpha er 52 millioner fat oljeekvivalenter.

– PGNiG har tidligere på Petro.no vært klar på at de ønsker å øke deres norske gassproduksjon betydelig, så med kjøpet av Tommeliten Alpha vil de oppnå et anselig tilleggsvolum når dette feltet kommer i produksjon. Samtidig unngår de å ta operatørskap på en utbygging, som ville stilt andre krav til deres organisasjon. Således vil jeg forvente at PGNiG også er svært fornøyd med dette kjøpet, som synes helt i tråd med den planen de har lagt for forretningsutvikling av deres norske virksomhet, sier Rennemo.

Prisen for funnet ligger på rundt 1,8 milliarder kroner.

– Hvis vi sammenligner prisingen, så skulle dette kjøpet tilsi cirka 4,2 dollar per fat oljeekvivalenter utvinnbare ressurser, som da fremstår høyere enn for Aker BPs kjøp, men husk, her vil utbyggingsplanen og nåverdien beregnet over feltets levetid være mye viktigere enn hva dette nøkkeltallet isolert sett kan fortelle oss om prisingen.

– Alt tyder vel nå på at det blir fortgang i utbygging av både King Lear og Tommeliten Alpha?

– Begge funnene har ligget hos Equinor lenge uten at PUD er blitt levert. Equinor har vært tydelige på at nye feltutviklinger må tilfredsstille noen kriterier i forhold til lav break-even, geografi og strategi hvor disse feltene nok ikke har nådd opp i Equinor sin portefølje, som skulle tilsi at disse var for salg ved riktig bud. Det er nok riktig at disse transaksjonene fører begge funnene et steg nærmere utbygging.

Kjøp og salg av denne typen eiendeler er, ifølge Rennemo, i tråd med forventningene i markedet.

Det som dog var mer overraskende, var at Noreco torsdag punget ut over 15 milliarder kroner for Shells danske upstreamvirksomhet.

– Etter DONG sitt salg til INEOS og Totals kjøp av Maersk, kombinert med at de store internasjonale selskapene vekter seg ned i Nordsjøen, så har det vært betydelig dynamikk i det danske M&A-markedet. Sånn sett så er det ingen overraskelse at vi ser en betydelig transaksjon på dansk sokkel. At det var Noreco som skulle stå for et såpass betydelig kjøp, var imidlertid en stor overraskelse. Artig med en ny stor aktør på dansk sokkel, og spennende for selskapets aksjonærer som har hatt lite operasjonelt å forhold seg til i lang tid!

Annonse

Siste nytt om utbyggings- og leteplanene på norsk sokkel!
Operatørkonferansen
Stavanger 14.-15. november
Se program og meld deg på her!