Polske PGNiG feirer ti år i Norge. På den tiden har de klart å bygge seg opp til en betydelig aktør på norsk sokkel.

Året er 2007 og PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA) er på jakt etter nye land og områder å etablere seg i. Så får selskapet muligheten til å overta ExxonMobils andel i Skarv-feltet. Dette skulle vise seg å være begynnelsen på en suksesshistorie i Norge.

– Dette var en tid der mange utenlandske selskaper ønsket seg inn på norsk sokkel. Å overta andelen i Skarv, var på mange måter en test for oss. Vi investerte penger og var spente på resultatet. Prosjektet ble noe forsinket, men da produksjonen begynte, var vi overbevist. Det gav mersmak og vi ønsket å satse i Norge, men i vårt eget tempo og i tråd med vårt morselskaps strategi, sier konsernsjef Marek Woszczyk i PGNiG Upstream Norway.

Satser på norsk gass

Årene gikk og selskapet kjøpte seg etter hvert inn i Morvin, Vilje, Vale og Gina Krog fra Total for om lag to milliarder kroner. Tidligere i år kjøpte de seg også inn i Aker BP’s Storklakken-utbygging. Felles for de fleste av disse feltene er andel av gass, og det er her PGNiG har sitt satsningsområde.

– Vi er også ute etter områder med olje, men det er gass som er vårt hovedfokus. PGNiG er på jakt etter felt med sjanser for stabile gassforsyninger frem i tid. Vi tenker langsiktig og ser gjerne 15-20 år frem i tid, sier CFO Cyril Federowicz.

– Vi har gode planer og solide prospekter i lisensene våre. Selskapet vokser i Norge og ambisjonen er å bli en driftsoperatør på sikt, legger Woszczyk til.

Flere muligheter for import av gass

Oppkjøp av flere gassfelt på sokkelen, samt å frakte norsk gass via Danmark til det polske markedet via en rørledning, er et av elementene i PGNiG S.A.’s hovedstrategi. Per dags dato kommer om lag to tredjedeler av gassen inn til Polen fra øst. PGNiG ønsker å ha flere muligheter for import av gass.

Selskapet har stor tro på at gass-rørprosjektet og infrastrukturen det fører med seg, kan være bra også for norsk gassindustri.

– I tillegg til at vi får et alternativ til gassen som Polen har i dag, får Norge en stabil kunde med langsiktige leverandøravtaler, sier Maciej Zwierzchowski.

Framtidsutsikter

Gassrør-prosjektet ser nå svært lovende ut og de første målene er allerede nådd.

Prosjektet er langt fremskredet. Danske og polske rør-operatører har ansvaret for selve byggingen, mens PGNiG har en sponsorrolle. Selskaper som skal frakte gass gjennom rørledning-systemet, vil inngå kontrakter om dette innen utgangen av året eller tidlig neste år.

– Vi ser fremover og har stor tro på prosjektet, forteller Federowicz

Forutsigbar business-modell

Det er ikke til å stikke under en stol at det har vært noen tunge år i olje- og gassindustrien. Vanskelig har det også vært for PGNiG Upstream Norway, men ikke i så stor grad som gjerne andre selskaper har opplevd. Dette er det flere grunner til. De har et solid morselskap i ryggen der den polske staten eier 71,88 prosent av bedriften. I tillegg trekker de frem selve businessmodellen som en medvirkende årsak til at de har klart å ri av stormen på en god måte.

– Vi tror på «Lean Thinking». Olje- og gassprisen går opp og ned. Når det kommer til hvor mange ansatte vi har, er tallene mer stabile. Der er vi nesten uendret siden oppstarten for ti år siden, sier Woszczyk.

– Vi tenker langsiktig og er klare for å bygge videre på historien vår i Norge, avslutter konsernsjefen.

PGNiG:

  • Står for Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
  • Er delprivatisert. Den polske staten eier 71,88 prosent
  • Etablerte seg i Norge i 2007
  • Har 35 ansatte i Norge
  • Har aktivitet i hele verdikjeden (Upstream, midstream og downstream)
  • Har lang tradisjon fra oppstrømsvirksomhet fra Polen
Forrige artikkel– Rowan vurderer å kjøpe Maersk Drilling
Neste artikkelFloatel Endurance på plass på Goliat igjen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR