Lotos finansierer et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet i Stavanger. Fire millioner kroner går til forskning på hvordan man kan lære av ulykker i prosessindustrien.

Statoil er allerede inne i et parallelt prosjekt med ytterligere fire millioner kroner. Planen er å gjøre en komparativ studie hvor to raffinerier – Mongstad og Gdansk – vil bli brukt som case.

– Vi ser frem til dette samarbeidet. Det handler også om å koble Norge og Polen tettere sammen, sier Gerhard Bauer, konsernsjef i Lotos Exploration & Production Norge.

– Vi har gode resultater innen sikkerhet, men vil vite mer om hvordan to ulike sikkerhetskulturer kan styrke hverandre gjennom samarbeid, sier Bauer.

Satser i Norge
Lotos er Polens største oljeselskap og driver blant annet flere raffinerier. Selskapet har hatt kontor i Stavanger siden 2007 og bidrag til forskningsaktivitet er en del av selskapets satsing i Norge.

– Vi har startet prosessen med å bli et helhetlig oppstrøms oljeselskap i Norge. Lotos har langsiktige ambisjoner for leting og produksjon på norsk sokkel, sier Stig Frøysland, som leder selskapets helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Norge.

Forsker på ulykker
Forskningsprosjektet skal ledes av professor Ove Njå, som er en del av det tverrfaglige miljøet innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS.

Njå har gjennom mange år forsket på hvordan man lærer av ulykker og nestenulykker, blant annet i industrien og transportsektoren. Dette prosjektet er en videreføring av metoder og teorier som ble utviklet gjennom denne forskningen.

Vil samarbeide med Lodz
Stipendiat Kirsti Russell Vastveit vil bli sentral i arbeidet. Hun er allerede godt i gang med et tilsvarende prosjekt for Statoil, hvor hun studerer systemer, praksis og metoder for læring etter uønskede hendelser ved Mongstad-raffineriet til Statoil.

Forskningen i Polen skal utføres av ytterligere én professor og én stipendiat.

UiS er i samtaler med kolleger ved det tekniske universitetet i Lodz, som har uttrykt interesse for å delta i prosjektet. Universitetet i Lodz er for øvrig knyttet til UiS gjennom felles medlemskap i ECIU, det europeiske nettverket av innovative universiteter.

Dette er den første avtalen som er inngått mellom UiS og Lotos.

– Men forhåpentligvis blir det ikke den siste, sier Terje Frøiland, leder for eksterne relasjoner ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet på UiS.

Forrige artikkelGrevlingen med amerikansk sponsor
Neste artikkelEn real fagdag

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR