ConocoPhillips og resten av Ekofisk-partnerne skal nå i gang med et gigantisk ryddeprosjekt.

Fire installasjoner skal fjernes fra feltet. Jobben starter til sommeren og skal fullføres innen utgangen av 2022. 

Dette ifølge dokumenter petro.no har fått tilgang til.

Installasjonene som skal fjernes er:

  • Ekofisk 2/4A er en brønnplattform som har produsert olje, produsert vann og gass gjennom rørledning til Ekofisk 2/4FTP, og siden 1998 over Ekofisk 2/4FTP til Ekofisk 2/4J. Plattformen har en test separator, og et boligkvarter som har vært nedstengt i lang tid. Produksjonen opphørte i 2013, og plugging av brønnene og fjerning av brønn stigerør ble avsluttet i 2016.
  • Ekofisk 2/4H er en boligplattform på Ekofisk Kompleks som ble stengt i 2014 da boligplattformen Ekofisk 2/4L ble tatt i bruk. En bro til Ekofisk 2/4C inngår i fjerningen.
  • Ekofisk 2/4FTP er en prosesseringsplattform på Ekofisk Kompleks. Prosessering av olje og gass ble avsluttet i 1998 på installasjonen, men installasjonen ble ikke avmannet før i 2001. Produksjonen fra Ekofisk 2/4A gikk over installasjonen frem til 2013 da Ekofisk 2/4A stengte ned. Tilhørende Ekofisk 2/4FTP er en bro til Ekofisk 2/4Q som inngår i fjerningen.
  • Ekofisk 2/4Q er en boligplattform på Ekofisk Kompleks som ble nedstengt i 2014. Deler av overbygningen (to boligmoduler) ble fjernet i 2014. Tilhørende Ekofisk 2/4Q er en bro over til Ekofisk 2/4C. Det er således de gjenstående deler av Ekofisk 2/4Q og bro mot Ekofisk 2/4C som skal fjernes.

Fleksibilitet i kontraktene
«Det vil bli gitt fleksibilitet i fjerningskontrakten som skal tildeles angående tidspunkt og rekkefølge av fjerningsoperasjonene, og før kontraktsinngåelse kan vi ikke gi tidspunkt for fjerning av de forskjellige installasjonene», skriver ConocoPhillips i et brev til Miljødirektoratet

Overbygningene skal enten fjernes i større deler eller ved å fjerne moduler i reversert rekkefølge som installert. En mindre del av fjerningsoperasjonene kan bli utført ved at materialene klippes opp i mindre biter, overføres til containere og heises ned til båt for transport til mottaksanlegget.

Alle detaljene om dette gigantprosjektet finner du i dette dokumentet!

Understellene vil bli kuttet under havbunnsnivå, løftet av tungløftfartøy i en eller flere deler og transportert til mottaksanlegget på land. 

Flytter borekaks
I tillegg skal det flyttes rundt 3000 kubikkmeter borekaks.

«Borekaks er planlagt forflyttet ved sugemudring, og muligens i et lite omfang med grabb. [….] Det er aktuelt å bruke både mudretraktor, der mudrepumpen er plassert på selve traktoren, og ROV, der mudremotoren er plassert på havbunnen utenfor bunnrammen, koblet til ROV med fleksible slanger.»

Forrige artikkelGår 2/2-rotasjon på Transocean Spitsbergen i Norge
Neste artikkelRussisk riggjakt kan bli gull for norske riggselskaper

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR