– Det er en svært uheldig utvikling at det gis dispensasjon når beredskapen ikke er på plass, sier Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken.,Når Statoil og riggen ”West Hercules” i nærmeste framtid setter boret i havbunnen på Kramsnø -prospektet i Barentshavet , er det med dårligere oljevernberedskap enn det som lå til grunn da de første gangen søkte om tillatelse for boringen.

Opprinnelig var kravet til fullt utbygd barriere mot oljesøl 24 timer, men fordi man ikke kan dra veksler på støttefartøyene til riggen ”Scarabeo 8,” søkte Statoil Miljødirektoratet om å endre tidsfristen til 29 timer.

– Vi har endret kravene, sier Miljødirektoratets saksbehandler for søknaden, Anne Grethe Kolstad til Petro.no, og viser til direktoratets skriftlige begrunnelse.

Les begrunnelsen i sin helhet her

– Slår seg selv på kjeften

– Miljødirektoratet (tidligere Klif) har tidligere gått mot tildeling av lisenser i Barentshavet før oljevernberedskapen er styrket. Det er en svært uheldig utvikling at det gis dispensasjon når beredskapen ikke er på plass, sier Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken i en kommentar til Petro.no.

– 12. januar i fjor advarte Klif mot hastverk i Barentshavet sørøst. Selv om denne blokken ikke ligger i Barentshavet sørøst, men i en annen del av Barentshavet er det svært uheldig at de svekker oljevernberedskapen, legger han til.

– Oljevernberedskapen i nord må styrkes, det har Miljødirektoratet selv slått fast. Det Miljødirektoratet gjør, er at de svekker oljevernberedskapen, til tross for at de tidligere har sagt at det ikke bør gis tillatelse til oljevirksomhet i Barentshavet før oljevernberedskapen er styrket. Her slår de seg selv på kjeften, konstaterer han, og påpeker at saken er behandlet på to uker.

– Statoil får sette premissene for oljevernberedskapen i Barentshavet! Miljødirektoratet burde opprettholdt kravene. Hvis Statoil ikke klarer å innfri dem må de bare droppe boringen, sier han.

Fra ”nei” til ”ja”

Haltbrekken minner videre om at Miljødirektoratet/Klif senest i mars i et åpent brev gikk ut og flagget sin bekymring over manglende oljevernberedskap . Blant punktene de listet opp var:

• Kystnær petroleumsaktivitet med kort drivtid fra utslippspunkt til sårbare miljøressurser som er vanskelig tilgjengelige for beredskapstiltak.

• Petroleumsvirksomhet langt nord og langt til havs med lang vei for transport av beredskapsutstyr, og utfordringer knyttet til bemanning under vanskelige værforhold i mørketid og med islagt farvann.

– I 19 konsesjonsrunde gikk Klif mot at denne aktuelle blokken skulle tildeles. I det lyset blir endringen de nå har gjort enda merkeligere, sier han.

Dette er saken:

I utslippstillatelsen for Kramsnø har Statoil krav til å ha 3 NOFO-systemer ( Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) i barriere 1 og 2, for både sommer- og vintersesong, med responstid på 5 timer for første system og fullt utbygd barriere 1 og 2 innen 24 timer. I det vi nå går inn i den mørkeste delen av året, har Statoil søkt, og fått Miljødirektoratets tillatelse til å fire på kravene.

Årsaken til endringen er ifølge selskapets søknad at ”basert på dagens situasjon i Hammerfest er det ikke mulig å nå kravet på 24 timer.” Dette skyldes at Statoil med ”West Hercules” er den eneste operasjonen i Barentshavet på tidspunktet operasjonen kan være i oljeførende lag på Kramsnø, fordi Enis ”Scarabeo 8” er på verftsopphold i Ølen. Dermed vil kun Statoils forsyningsfartøy ”Viking Avant” og ”Viking Princess” være operative i Barentshavet på tidspunktet, mens Enis ”Esvagt Aurora” vil ”ivareta områdeberedskapsrolle ved at fartøyet ligger i Hammerfest.”

Selskapet sier videre at de ”har forsyningsfartøyene med som en del av operasjonen med ”West Hercules,” og ett av fartøyene vil til enhver tid ligge standby med lenser når operasjonen er i oljeførende lag. Slik kan første NOFO-system være operativt innen 5 timer, mens ”Esvagt” Aurora” vil ivareta beredskapen som system nummer to. Siden både ”Viking Avant” og ”Viking Princess” i et worst case –scenario vil befinne seg ute på lokasjon ved en hendelse, ”vil det bli en utfordring å nå kravet om fullt operativ barriere innen 24 timer,” og Statoil har derfor søkt om – og fått – fem timer ekstra på å ha fullt utbygd barriere 1 og 2.

Dette ble innvilget. Her er hele begrunnelsen .

Forrige artikkelBygger nytt superskip
Neste artikkelSlik er livet på plattform

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR