Autolinebåten Seir som fredag ble bedt om å forlate et havområde mellom Vesterålen og Lofoten får bli. Seismikkfartøyet som skulle kartlegge området seiler videre, og Oljedirektoratet betegner hele hendelsen som «en tabbe».

NTB

Seismikkskipet Bos Atlantic seilte inn i et havområde hvor autolinebåten Seir hadde lagt ut liner, og det oppsto en konfrontasjon fredag i 13-tiden. Bos Atlantic er i området mellom Vesterålen og Lofoten for å skyte seismikk for å kartlegge havbunnen, noe som skremmer vekk fisken. Seismikkskipet ba fiskerne fjerne seg fra området, etter å ha fått klarsignal fra Oljedirektoratet. Fiskerne nektet.

– Vi hadde 400 liner i havet og nektet å fjerne oss. Vi var sikre på at vi hadde lovhjemmel for å ligge. Det mente også den fiskerikyndige om bord på seismikkskipet, men han ble overkjørt av høyere myndigheter, sier reder og skipper for Seir Fred Ove Urkedal til NTB.

Oljedirektoratet forandret i løpet av fredagen mening, og Bos Atlantic måtte sette kurs mot annet farvann i 17-tiden.
– Vi hadde rett, skipet fulgte ikke reglene. Hadde vi gitt etter kunne store verdier gått tapt, sier Urkedal.

Tabbe
– Dette var en tabbe og en misforståelse fra vår side. Vi var vel kjappe med å be dem forlate fiskeplassen sin, sier mediekontakt Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet til NTB.
Ifølge direktoratet er det bare blåkveite som er ulovlig å ta opp i området. All annen fisk kan fiskebåtene fiske.

– Fartøyet skal nå holde seg unna fiskebåter som er i aktivt fiske. Seismikkskytingen skal ikke komme i konflikt med noe fartøy, sier Melberg.

Rettstvist
– Det var dekning i lovverket for at fiskebåten kunne bli. Seismikkfartøyet må vike, sier informasjonsansvarlig Knut Arne Høyvik i Norges Fiskarlag til NTB.

Han viser til paragraf 14 i saltvannsfiskeloven som lyder: «Den som kommer til fiskefelt hvor redskap er satt ut, skal gjøre seg kjent med hvor redskapen står. Fartøy må ikke manøvrere eller plasseres slik at fangstredskaper skades eller unødig utsettes for fare eller at fangstmuligheter unødig hemmes».

– Seismikkskipene, og Oljedirektoratet, må følge norsk lov, men så langt har de hatt et veldig lemfeldig forhold til det. Denne konflikten er som David mot Goliat, sier Høyvik.

Føler seg overkjørt
Urkedal forteller at seismikkskytingen langs kysten har blitt et stort problem for fiskerinæringen både i Lofoten og Vesterålen og oppover i Barentshavet.

– For øyeblikket er det så mange seismikkskip i områdene at det nesten ikke har hensikt å fiske der, sier han.
Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes Forbund mener seg overkjørt. Oljedirektoratet spurte om deres anbefaling til tidsrom for seismikkskytingen i havområdet mellom Vesterålen og Lofoten. Fiskerne anbefalte at det kunne skytes seks uker til sammen. En uke i slutten av juni, hele juli og en uke i august.

– Direktoratet ga like godt tillatelse til skyting i fire måneder, sier Høyvik.
Dermed sendte Fiskarlaget en begjæring til namsretten hvor de hevdet regjeringen ikke kunne stenge fiskefeltene på grunn av seismikkskyting, men namsretten ga ikke organisasjonen medhold.
– Vi håper Fiskeridepartementet begynner å stille strengere krav fremover, sier Urkedal.

Forrige artikkelJagland med kritikk mot Stoltenberg og Kolberg
Neste artikkelMange visjoner og lite penger i nord

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR