BP Norge har fått Petroleumstilsynets samtykke til fjerning av toppdekket på 2/4 G-innretningen. Fjerningen er planlagt startet denne måneden.

Ekofisk er et oljefelt som ligger på 70-75 meters havdyp i den sørlige delen av Nordsjøen, og var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon.

Ekofisk 2/4 G er en stigerørsinnretning som ble installert i 1982, og er eid av utvinningstillatelsen for Valhall. Plattformen knytter Valhall-feltet til Ekofisk. Mellom Valhall og Ekofisk går det to 20” rørledninger, en for olje og en for gass. Fra Ekofisk blir oljen transportert til Teesside og gassen til Emden.

2/4 G-plattformen ble tatt ut av drift i 1998 som følge av Ekofisk II. Både fjerning-og konsekvensutredningsplan ble godkjent av Olje-og energidepartementet i desember 2015.

Petroleumstilsynet (Ptil) har nå gitt BP samtykke til fjerning av innretningen. Fjerningen er planlagt startet i juni 2016.

Forrige artikkelØkt nedgang på modne felt blir synlige
Neste artikkelOpec-møtet: Ingen produksjonsavtale

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR