Petroleumstilsynet fant fem regelverksbrudd, samt flere forbedringspunkt, under tilsyn med Wintershall sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkskrav til elektriske anlegg.

Tilsynet ble gjennomført i perioden 13. – 22. april 2016. Målet var ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Tilsynet la særlig vekt på hvordan Wintershall arbeider med elektriske anlegg og de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.

Avvik

Ifølge Ptil ble det funnet fem avvik knyttet til arbeid i og drift av elektriske anlegg, det elektriske anlegget – tekniske forhold, elektrotekniske systemanalyser, nødbelysning og vedlikeholdsstyring.

Ifølge tilsynsrapporten var det mangelfull iverksettelse av tiltak for å redusere sannsynligheten for fare- og
ulykkessituasjoner og for å unngå skader ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Samtidig var det feil og mangler ved den tekniske tilstanden til de elektriske installasjonene, ifølge rapporten.

Det var også manglende vedlikehold/oppdateringer av elektrotekniske systemanalyser.

I tillegg var faste nødlys med innebygget batterikraftkilde ikke sikret tilstrekkelig kontinuerlig drift
etter utfall av ekstern krafttilførsel, ifølge tilsynsrapporten.

Det siste avviket gjaldt feil og mangler i vedlikeholdsstyringssystemet SAP.

Forbedringspunkt

Videre ble det funnet tre forbedringspunkter knyttet til midlertidig utstyr, varmekabelinstallasjoner og avviksbehandling.

Wintershall har fått frist av Ptil til 22. juni 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Også i fjor ble det funnet flere avvik med Brage, under tilsyn med Wintershalls styring av bore- og brønnaktiviteter på Brage.

Les mer: Flere avvik for Brage

Brage ble installert i 1993 med 20 års planlagt levetid og Norske Hydro som operatør. Ptil ga i 2013 samtykke til videre drift av innretningen til 2030. Wintershall overtok operatør-ansvaret for Brage fra Statoil i 2013. Innretningen består av integrert bolig-, prosess- og borefasiliteter.

Forrige artikkelKonsesjon til Gilja vindkraftverk
Neste artikkelVerdien av SDØE er beregnet til 810 milliarder kroner

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR