Ledere på Heidrun hadde mangelfull kunnskap om hvilket ansvar de hadde for at deres ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ifølge Petroleumstilsynet.

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 28. august til 3. september 2015 tilsyn med Statoil sin styring av arbeidsmiljø, beredskap og materialhåndtering på Heidrun. Det ble funnet fire avvik knyttet til kontinuerlig forbedring, risikoreduksjon, kompetanse og kartlegging av risiko.

Ifølge tilsynsrapporten var det manglende risikovurdering og tiltaksplan etter Gap-analyse for offshorekranene. Det var også manglende risikovurdering knyttet til bomfall tilhørende offshorekran på sørsiden.

– Offshorekranen på sør er ikke godkjent for personbefordring og har ikke to uavhengige bremser. Den ene bremsen er en hydraulisk skivebremse. I tillegg er det en parkeringsbrems. Svikt i en hydraulisk brems vil medføre siging av bom og last. Den ene av de to elektriske motorene er ute av drift. Dette øker sannsynligheten for at en slik hendelse kan inntreffe, heter det i rapporten.

Ikke nødvendig kompetanse

Ifølge tilsynsrapporten er det heller ikke sikret at personell som har til oppgave å lede andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanse på arbeidsmiljøområdet.

– Det framkom gjennom intervju at ledere på Heidrun har mangelfull kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer og hvilket ansvar de hadde for at deres ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, skriver Ptil i rapporten.

Statoil hadde heller ikke i tilstrekkelig grad utført systematiske kartlegginger av arbeidsmiljøet, som på sikt kan medføre helseskader for personell på Heidrun, og hadde dermed ikke tilstrekkelig beslutningsstøtte ved valg av tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak, ifølge rapporten.

Videre ble det funnet forbedringspunkt knyttet til løfteoperasjoner, merking av kranbjelker, offshorekraner, ressurser, arbeidstakermedvirkning, gjennomføring og oppfølging av trening i beredskapsorganisasjonen og trening av beredskapspersonell

Statoil har fått frist av Ptil til i morgen, 4. november, for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 225 km vest for Brønnøysund, og har vært i produksjon siden 1995. Feltet er bygd ut med en flytende strekkstaginnretning i betong som er plassert over en bunnramme.

Forrige artikkelProduserer mer, tjener mindre
Neste artikkelNorsk oljeindustri kan miste 100.000 årsverk

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR