Petroleumstilsynet fant flere avvik under tilsyn med Rowan Norway og innretningen «Rowan Viking», innen logistikk og beredskap.

Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsynet 4. til 11. februar. Målet var ifølge Ptil å verifisere etterlevelse av selskapets egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold.

Det ble funnet fire avvik knyttet til klemfare, brannstasjoner, redningsvester og kompetanse og opplæring.

Klemfare

«Rowan Viking» har en knekkbomkran på cantilever dekk. Klaringen mellom de faste og roterende delene på knekkbomkran var ifølge Ptil for liten.

– Klaringen både på ytter- og undersiden av leider som sikrer atkomst til krankabin på knekkbomkran var for liten og representerte fare for klemskade, heter det i tilsynsrapporten.

Plassering og utstyr i brannstasjoner

Ifølge tilsynsrapporten var det følgende mangler ved brannstasjonene:
* En av de fire brannstasjonene om bord var ikke utstyrt i henhold til krav og klargjort til øyeblikkelig bruk
* En brannstasjon var ikke plassert i spesielt rom.

Redningsvester

Redningsvesters utforming var ikke i henhold til krav.

– Under befaring i uteområdene ble det observert at redningsvestene ikke er utformet slik som gitt i kravene i regelverket. Blant annet var kravene om skrittstropp og termisk beskyttelse ikke tilfredsstilt, ifølge rapporten.

Kompetanse og opplæring

Det siste avviket var mangelfull opplæring av verneombud.

Ifølge rapporten kom det frem under tilsynet at et verneombud på «Rowan Viking» ikke hadde gjennomført
lovpålagt opplæring selv om vedkommende hadde fungert som verneombud i cirka tre år.

Videre ble det funnet syv forbedringspunkter knyttet til vedlikehold av løfteinnretninger og løfteredskap, tekniske funn, sikring av evakueringsveier ved krengning, trening og øvelser, nødbelysning, oppfølging av vedlikehold på beredskapsutstyr og kompetanse og analyser

Rowan har fått frist av Ptil til 2. mai 2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Forrige artikkelLeteuken – Uke 14, 2016
Neste artikkelCOSL-gransking: Regelverks-brudd og varsel om pålegg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR