Petroleumstilsynet fant flere avvik og forbedringspunkt da de førte tilsyn med styring og utførelse av kran- og løfte operasjoner, og oppfølging av arbeidsmiljøforhold på Tjeldbergodden.

Tilsynet ble gjennomført i perioden 9.-11. mai 2016.

Målet med tilsynet innenfor fagområdet kran- og løfteoperasjoner var ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) å vurdere Statoil og innleide entreprenører sine styringssystemer og praksis for styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand og vedlikehold på løfteutstyr og løfteinnretninger på Tjeldbergodden (TBO).

Tilsynet var også rettet mot Statoil sin styring av arbeidsmiljø, med spesiell vekt på oppfølging av Statoils eget personell og personell hos ISO- og V&M-entreprenøren.

Avvik

Det ble funnet avvik knyttet til vedlikehold av ståltau, opplæring for brukere av stillas, dokumentasjon av sikkerhetsmerking av maskiner, bedriftshelsetjenesten og opplæring og kompetanse.

Ifølge tilsynsrapporten var det ikke etablert et system for tilstrekkelig brukskontroll av ståltau på mobilkraner.

– TBO har ikke personell med tilstrekkelig kompetanse til å utføre en brukskontroll på ståltauet som gir en tilstrekkelig barriere mot uønskede hendelser, heter det i rapporten.

Ifølge tilsynsrapporten har Statoil TBO heller ikke innarbeidet et fullgodt system for opplæring av brukere av stillas.

Det var også manglende bruksanvisning og bruk av norsk språk på sikkerhetsmerking av maskiner.

– Operatøren har heller ikke sikret at egen bedriftshelsetjeneste og slikt personale hos de andre arbeidsgiverne, samarbeider, heter det i rapporten.

Til slutt ble det avdekket mangelfull opplæring og kompetanse i utførelse av verneombudsoppgaver hos koordinerende verneombud (KVO) hos Reinertsen, og mangel på tid til å utføre oppgaver som verneombud.

Forbedringspunkt

Videre ble det funnet forbedringspunkter knyttet til løfteoperasjoner, norm for arbeid i tau, avviksbehandling, kjemikalier og kjemisk påvirkning, oppbevaringsplass for permanent personlig verneutstyr, beskyttelse mot kontakt med varme flater og anleggsdeler og kartlegging av arbeidsmiljøet.

Statoil har fått frist av Ptil til 8. juli 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Forrige artikkelNye næringsklynger skal bidra til omstilling i økonomien
Neste artikkelStarter investeringsselskap

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR