Petroleumstilsynet fant flere avvik og forbedringspunkt under tilsyn med Dolphin og operatøren Wintershall Norge, knyttet til styring av beredskap og arbeidsmiljø på «Borgland Dolphin».

Tilsynet ble gjennomført i perioden 30. mars til 4. april i år. Målet var ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) å verifisere hvordan Dolphin i samspill med operatøren Wintershall jobber systematisk med styring av beredskap og arbeidsmiljø.

Tilsynet så på hvordan innretningens beredskapsorganisasjon, -utstyr og -systemer fungerer. Målet innenfor arbeidsmiljø var å vurdere Dolphin og Wintershalls systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper om bord, både egne ansatte og 3. parts ansatte.

Tilsynet gikk også igjennom hvordan det tilrettelegges for arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste om bord på «Borgland Dolphin».

Avvik

Ifølge tilsynsrapporten ble det funnet fire avvik knyttet til samordning av informasjon for 3. parts BHT, verifikasjon av tiltak, sikring av løst utstyr i normal drift og brannstasjoner.

– Operatøren har ikke sikret at egen bedriftshelsetjeneste og slikt personale hos de andre
arbeidsgiverne, samarbeider, heter det i rapporten.

Det var også mangelfull oppfølging av tekniske tiltak innen arbeidsmiljø.

– Under befaring viste det seg at avtrekkskap i laboratoriet ikke fungerte, uten at dette var fanget opp eller rapportert inn systemene til Dolphin eller hos Halliburton. Det var gjort en kartlegging den 30.10.2013 (utført av Halliburton for laboratoriet). Her var det funn som viste at det ikke var tilstrekkelig ventilasjon over arbeidsbenk, heter det blant annet i rapporten.

Ifølge rapporten var det også manglende sikring av evakueringsveier om bord.

– Under befaring ble det observert manglende sikring av evakueringsveier, for å hindre sperring dersom krengning ved en stabilitetshendelse opp mot maksimal krengevinkel. I flere områder manglet barrierer som sørger for at løst utstyr lett kan sikres langs ut- og innvendige evakueringsveier, heter det i tilsynsrapporten.

Det siste avviket gjaldt brannstasjoners plassering, som ikke var i spesielle rom, og røykdykkerutstyret, som ikke var klart til øyeblikkelig bruk.

Forbedringspunkt

I tillegg ble det funnet fem forbedringspunkt knyttet til arbeidsmiljøkompetanse offshore, belysning under evakueringsmidler, evakuering av skadede personer fra pongtonger, system for å sikre oppfølging av trening og øvelser av beredskapsorganisasjonen og beredskapsanalyse.

Wintershall og Dolphin har fått frist av Ptil til 20. august 2016 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Forrige artikkelOljekrise i domstolene
Neste artikkelØkt omsetning og resultatvekst for Songa

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR