Petroleumstilsynet (Ptil) fant flere avvik i forbindelse med tilsyn med logistikk og beredskap på Ivar Aasen. Tilsynet ble gjennomført før produksjonen startet på feltet 24. desember i fjor.

Aker BP ASA er operatør på Ivar Aasen-feltet, som er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, vest for Stavanger og ca 30 km sør for Grane og Balder.

Feltet omfatter en produksjons-, bore- og boliginnretning med stålunderstell og en separat oppjekkbar innretning for boring og komplettering. Produksjonen på feltet startet på julaften, 24. desember 2016.

Les mer: Produksjonsstart på Ivar Aasen

Ptils tilsyn fant sted i perioden 24.-27. oktober. Målet var å få verifisert om selskapet oppfyller regelverkskrav og egne krav med hensyn til logistikk og beredskap.

Avvik

Tilsynet påviste regelverksbrudd/avvik knyttet til kommunikasjonsutstyr, materialhåndtering og brukerveiledning for og merking av løfteutstyr.

Det første bruddet fra regelverket var at radio og PA-meldinger ikke kunne brukes/sendes samtidig.

– Under beredskapsøvingen var det problemer med TETRA-radioene. Det var resonans mellom radio og PA-meldinger, så radioene måtte skrus av før PA-meldinger gikk ut. Det var heller ikke momuliggleg å kommunisere via radio under PA-meldinger, skriver Ptil i tilsynsrapporten.

Det andre avviket gjaldt mangelfull tilrettelegging for materialhåndtering.

– Inspeksjoner og samtaler viste det var mangelfull tilrettelegging for materialhåndtering på noen område, heter det i tilsynsrapporten.

Eksempler på dette var tilkomsten til kranen: Kranen står på en ca. 19 meter høy pidestall. Det er tilkomst via trapper, uten mekaniske system eller andre tekniske hjelpemidler.

Et annet eksempel var at området for lagring av gass under drift ikke var planlagt. Ved målestasjonen hadde heller ikke traverskranen nødvendig løftehøyde.

Det siste regelverksbruddet var at det var mangler ved brukerveiledning for og merking av løfteutstyr.

– Stikkprøver viste at det var mangelfull veiledning i rett bruk og vedlikehold. Det om farer ved bruk og mulig feilbruk, var enten mangelfullt eller manglet helt, heter det i rapporten.

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til evakueringsveier, materialhåndteringsplan og enkelte tekniske forhold.

Aker BP har fått frist av Ptil til 1. februar 2017 med å gjøre rede for hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Forrige artikkelPanoro vant rettssak
Neste artikkelSolstad med Dong-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR