Funnet under tilsyn av Petroleumstilsynet i forbindelse med samtykkesøknaden om levetidsforlengelse for Gullfaks A.

Petroleumstilsynet gjennomførte 2. til 4. september 2015 tilsyn med Statoil Petroleum AS sin styring av vedlikehold på Gullfaks A (GFA). Tilsynet er en del av Ptils behandling av samtykkesøknaden om levetidsforlengelse for Gullfaks A.

Les også: Statoil leverer Gullfaks-PUD

Målet med tilsynet var å vurdere at Statoil sin styring av vedlikehold på GFA er i samsvar med regelverket og selskapets egne krav.

Sentrale tema i tilsynsaktiviteten var blant annet; implementering av Statoils strategi for vedlikeholdsstyring, pågående forbedringstiltak, utvikling og vurdering av innretningens samlede vedlikeholdsbehov i dag og ved forlenget drift, risikostyring, selskapets egen oppfølging, ledelsesinvolvering og arbeidstakermedvirkning.

Les også:  Statoil: – Gullfaks utvinner mer olje

Tre avvik

Det ble funnet tre avvik knyttet til arbeidstakermedvirkning, planlegging og brannskiller:

Ifølge tilsynsrapporten var det mangler ved tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning fra arbeidstakere offshore i å identifisere svakheter, foreslå løsninger og iverksette forbedringstiltak innen vedlikehold.

Det var også mangler ved vurdering av status for viktige bidragsytere til risiko ved planlegging av aktiviteter.

– Vår observasjon fra møter og fra intervjuer er at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet i noen tilfeller ikke blir allsidig eller tilstrekkelig belyst, før beslutninger fattes, skriver Ptil i rapporten.

Det var også mangler ved brannskille mellom dekk M15D og kjellerdekk.

Ifølge rapporten ble det  observert åpninger/luker i brannskillet mellom dekk M15D (høytrykks- separasjonsmodul) og kjellerdekk i rømningsveien langs brannvegg, samt ved branndør mellom dekk M15D og M14. Det ble opplyst om at åpningene mest sannsynlig har vært der siden modulen ble installert. Det ble også opplyst at dekket skal ha A60-klasse.

Selskapet har i etterkant av tilsynet opplyst Ptil om at det pågår en brannstudie for GFA og at spaltene er tenkt tettet i forbindelse med oppgradering av passiv brannbeskyttelse på struktur i brannskillene som resultat av studien. Det er også opplyst at åpningene kan ha en funksjon i forhold til sideveis forskyvning av brannskille ved overtrykk, og at det må avklares hvorvidt tetting av åpningene kan bryte med designfilosofien for GFA.

Videre ble også funnet forbedringspunkt knyttet til mål og krav og vedlikeholdsprogram og vedlikeholdseffektivitet.

– Vi har ikke sett noen samlet vurdering av risiko av porteføljer for etterslep og utestående vedlikehold for GFA. Av intervjuer har vi ikke fått inntrykk av at vedlikeholdsledere og fagansvarlige har tilstrekkelig oversikt over samlet vedlikeholdsomfang innenfor sitt ansvarsområde/fag, heter det i rapporten.

Statoil har fått frist av Ptil til 30. november for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil blir håndtert.

Les også: Det investeres i Gullfaksfeltet

Forrige artikkelHer blir «Songa Trym» – inntil videre
Neste artikkelLite funn i Tarvos

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR