En ny meningsmåling viser at flertallet i Norge er imot oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Hele to av tre i Nord-Norge er imot utbygging.,

MOTSTAND: Folk vil ikke ha
oljeutvinning i Nordland VII.
(Kart: OD

Undersøkelsen er utført av Visendi for WWF-Norge, og 1269 personer har svart på undersøkelsen i perioden 5. til 11. juni.

58 prosent har sagt at de, i varierende grad, er enig i at området utenfor Lofoten og Vesterålen fortsatt bør være stengt for oljevirksomhet i neste stortingsperiode. 37,2 prosent har svart at de er helt enig i utsagnet.

Undersøkelsen viser at de som bor i Agder-fylkene og i Rogaland i større grad enn resten av landet synes det kan være greit med en oppmykning i politikken i nordområdene. Her er det 52,2 prosent som har sagt seg enige i utsagnet ovenfor, mot et landsgjennomsnitt på 58 prosent. Motstanden er størst i Nord-Norge, der 66 prosent i varierende grad er enig i utsagnet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR