Siemens og Sevan Marine har nå konseptet klart for et flytende gasskraftverk i nærheten av gassfeltene på Haltenbanken. Gasskraftverket kan være lønnsomt også med CO2-rensing.

Sevan Marines sylinderformede
produksjonsenhet. Ill.: Sevan Marine

Etter omfattende studier presenterer Siemens og Sevan Marine nå konseptet for et 540 MW gasskraftverk som kan ligge tett inntil gassfeltene på Haltenbanken.

Anlegget kan ifølge ukebladet tu.no forsyne både offshoreinstallasjoner og Midt-Norge med kraft, og kan være på plass innen tre år.

Konseptet inkluderer rensing av CO2 som kan injiseres direkte ned i reservoaret.

Sevan Marine vil ifølge tu.no ikke offentliggjøre de totale kostnadene for anlegget, men selskapet understreker at gasskraftverket kan være lønnsomt uten offentlig støtte.

– Vi har foreløpig jobbet uten forutsetninger om statlige subsidier. Og tallene våre viser at løsningen vil ha krav til strømpriser som er sammenlignbare med landbaserte gasskraftverk, også når man inkluderer kostnadene knyttet til CO2-rensing, sier Frederik Major, visepresident i Sevan Marine.

Sevan Marine og Siemens hevder overfor ukebladet at flytende gasskraftverk vil være en bedre løsning sammenliknet med de omstridte planene om nye kraftlinjer som er lansert av Statnett.

– Dette er en innovativ og fleksibel løsning som i stor grad adresserer hovedutfordringen for Midt-Norge. Den sørger for levering av betydelige mengder energi til kraftnettet uten tilhørende store utslipp av klimagasser, sier Per Otto Dyb, administrerende direktør i Siemens AS.

Se også:
Reduserte klimautslipp med offshore gasskraft

Forrige artikkelLO-nei til Ditlev-Simonsen
Neste artikkelHydro kjøper andeler på britisk sokkel

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR