Industri Energi og Norges Rederiforbund har blitt enige om årets mellomoppgjør for flyterigg. Rederiforbundet gav et tilbud de mener er basert på at medlemmene våre får opprettholdt sin kjøpekraft.

– Gjennom forhandlinger har vi blitt enige om et generelt tillegg på 10.000 kroner. For gruppen individuelt avlønnede gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 10.000 kroner per år i gjennomsnitt, dog slik at hver individuelt avlønnet skal være sikret et lønnstillegg på minst 6.000 kroner. Vi får også 2 kroner økning på nattillegget, sier forhandlingsleder og forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi til organisasjonens egen nettside.

Minstelønnssatser for individuelt avlønnede økes med 10.000 kroner per år inkludert feriepenger, samt ytterliggere 3.275 kroner med virkning fra 1. januar 2018. Utvalgsarbeid som ble tatt inn i Riksmeklerens møtebok i 2016 vedrørende pensjonsutvalg og utredning av konsekvenser ved en eventuell tilslutning for helsetapsforsikringen til OSO-ordningen, vil også videreføres.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel.

Forrige artikkelRowan Stavanger vinner stor riggkontrakt i Norge
Neste artikkelWesternGeco sikrer seismikkontrakt på Gjøa

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR