Centrica og medeierne har valgt en subseatilknytning til Åsgard B-plattformen for utbyggingen av sitt Fogelberg-funn.

Samtidig har eierne fått utsatt fristen for å levere inn en utbyggingsplan. Den nye fristen er 30. juni 2019.

Dette ifølge dokumenter petro.no har fått tilgang til.

«Rettighetshaverne har vurdert flere utbyggingsløsninger og valgt en havbunnsutbygging tilknyttet Åsgard B-plattformen. Den valgte løsningen innebærer gasstransport vil Åsgard Transport (ÅTS). Det er ikke ledig kapasitet i ÅTS før 2021. Rettighetshaverne i Fogelberg har booket kapasitet i ÅTS for gassårene 2021-2023», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Centrica.

Det er planlagt å bore tre produksjonsbrønner, og ett boresenter er det foretrukne alternativet, dette for å minimere oppkoblingskostnadene og for å unngå flytting av riggen. Borekampanjen er estimert til å vare i omtrent 12 måneder.

Investeringene for utbyggingen er tidligere anslått til å bli mellom 7 og 11 milliarder kroner.

«Framover planlegger rettighetshaverne en ny gjennomgang av tekniske løsninger på Åsgard B, oppstart av forprosjektering i første kvartal 2018 fram mot innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) i 2019. Med denne timeplanen er forventet oppstart i 2021.»

Departementet gjør det samtidig klart at utvinningstillatelsen vil falle bort dersom eierne ikke leverer en utbyggingsplan innen 30. juni 2019.

Forrige artikkelNå er denne riggen på vei til Edvard Grieg
Neste artikkelFår 208 millioner kroner etter at kontrakten ble terminert

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR