Folketrygdfondet har solgt 40.000 aksjer i Aker Solutions ASA.,Det skriver Aker Solutions i en melding. Etter salget eier Folketrygdfondet 13.684.797 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,99 prosent.

Folketrygdfondet er et særlovsselskap som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.

Kapitalen står som innskudd i Folketrygdfondet og investeres i Folketrygdfondets navn. Forvaltningskapitalen investeres i norske og nordiske aksjer og obligasjoner.

Folketrygdfondets mål er å være en ansvarlig kapitalforvalter som over tid leverer meravkastning.

Forrige artikkelNy brønn på Johan Sverdrup
Neste artikkelDavid Currie ny UK Regional President i Aker Solutions

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR