-Vi har ikke god nok kvalitet på det vi gjør på norsk sokkel, sier direktør Øystein Michelsen i StatoilHydro.,Av: Atle Espen Helgesen
Orkanger

Fakling på Melkøya. Foto: NILU

Direktøren for Drift Nord i StatoilHydro, Øystein Michelsen, vedgikk under Orkangerkonferansen torsdag at det vil bli krevende å rette opp selskapets omdømme etter flere alvorlige hendelser på sokkelen de siste månedene.

StatoilHydro har blant annet opplevd to oljeutslipp fra Statfjord og betydelige oppstartproblemer på Snøhvit det siste halve året. Det har skadet selskapets omdømme og kan få konsekvenser for ønsket om tilgang til nye områder.

– Vi har ikke god nok kvalitet på det vi gjør. I tiden framover må vi trene personellet bedre og få på plass bedre rutiner, sa Michelsen.

Forbedringer
To oljeutslipp på et halvt år på Statfjord A.
Foto: Kystverket

Direktøren opplyser at StatoilHydro også har flere prosjekter på gang som skal øke regulariteten og effektiviteten i selskapet.

– Vi må blant annet forbedre boreeffektiviteten vår. I dag er én av fire boreenheter til enhver tid uvirksomme, påpeker han.

Ledelsen i selskapet er i følge Michelsen likevel i ferd med å få oversikt over ressurspotensialet på sokkelen, og vil konsentrere seg om å ta ut de mest tidskritiske ressursene først.

Neste utfordring
Øystein Michelsen sier han er fornøyd med at StatoilHydro allerede framstår som ett selskap. Men han sier at integrasjonen offshore vil bli mye vanskeligere enn den har vært på land.

– Vi skal lage felles arbeidsprosesser for offshoreinstallasjonene. Å snu den operative organisasjonen vil bli krevende, men jeg tror ikke endringsprosessen vil true sikkerheten, sier direktøren.