Ptil fant ti forbedringspunkter da de hadde tilsyn med Ekofisk.,Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med Ekofisk 2/4H, 2/4Q, 2/4-C og 2/4-FPT mellom 19. og 21. november.

I forhold til radio- og telekommunikasjonssystemer var målet med tilsynet å verifisere teknisk tilstand, vedlikehold, kompetanse og bruk av radio- og telekommunikasjonssystemer på innretningen.

Målet for beredskapstilsynet var å verifisere innretningens beredskapsorganisasjon, redningsutstyr, og systemer som ivaretar beredskapsfunksjoner.

Det ble ikke identifisert noen avvik, men det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til merking av utstyr i livbåt, batteribank for PA-systemet, håndholdte VHF, VHF kanaler, maritim VHF, merking og skilting, belysning av livbåter, instruks for livbåtførere, brannmannsutstyr og redningsvester.

Forrige artikkelSelger Bergen Group Halsnøy
Neste artikkelFlere kontrakter til DOF Subsea

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR