Mandag til onsdag denne uken er satt av til forhandlinger på Bransjeavtalen med Industri Energi og Oljeoverenskomsten med Safe, Parat og Negotia. Det skriver Norsk olje og gass.

Avtalene det forhandles på omfatter først og fremst ansatte på land, men også funksjonærer til havs, i tillegg til flere av Norsk Industris medlemsbedrifter i Grenland-området. Dette er primært rammeavtaler, noe som blant annet innebærer at lønnstillegg forhandles lokalt på bedriftene.

– De utfordrende tidene vi er inne i nå tilsier at partene må få til avtaleløsninger som styrker konkurransekraften i næringen. Norsk olje og gass ser behov for mer fleksibilitet og det er ikke tid for lønnsdrivende bestemmelser eller nye begrensninger i tariffavtalene som drar kostnadene opp, sier Jan Hodneland, forhandlingsleder for Norsk olje og gass.

Lav oljepris og et høyt kostnadsnivå har bidratt til nedgang i investeringer og redusert aktivitet på norsk sokkel. Det har ført til at næringen er i en svært krevende situasjon hvor bedrifter og ansatte opplever nedbemanninger og store omstillinger.

– Utfordringene næringen står overfor krever at vi tenker fremover, og at vi gjennom lønnsoppgjøret sammen arbeider for å finne gode og felles løsninger som gjør det mulig å bedre omstillingsevnen og konkurransekraften. Slik kan vi bevare flest mulig arbeidsplasser, sier Hodneland.

Forrige artikkelLeverandøravtale til Hammerfest
Neste artikkelFår bore Cara

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR